Bogovi, Boginje, Božanstva, Angeli, Mojstri  3. del

Energija Nove dobe je trenutno sestavljena iz formacije desetih različnih galaksij, še se bo dopolnjevala in nadgrajevala, na Zemljo prinaša blagostanje, mir, ljubezen in je namenjena vzpostavitvi pravičnega sistema, ki bo temeljil na ljubezni.

Prečistimo svoja čustva, kajti v čistih notranjih občutkih se skriva moč notranjega poguma, ki nas bogati na poti premagovanja vsakdanjih ovir in nam odpira vrata blagostanja in notranjega miru. Dokler trpimo v sebi, obremenjujemo svoje jedro, svojo dušo in telo in ne zmoremo sprejemati notranjih odločitev, ki odvrtijo naše življenje v pravo smer. Razum nas lahko zaustavlja, če ga ne uporabljamo konzervativno v smislu notranjega obstoja samozavesti, ki se razdaja za naš blagor. Zaposlimo ga v naše najvišje dobro tako, da mu damo naloge, ki bogatijo naš notranji mir. To je sprejemanje samega sebe kot najvišji ideal družbe. Ozavestimo notranjo moč kot podlago naše samozavesti, sprejmimo se v Božji podobi, ki nam odpira vsa vrata notranjega razuma in nas bogati v naši poti do notranje trdnosti in samozavesti.

Sai Baba pošilja svojo ljubezen v vsak dom, kjer je prisotna želja po spremembi, notranjemu miru in harmoniji medsebojnih odnosov. Kristus pošilja svojo ljubezen in nadzor vseh astralnih, mentalnih in kavzalnih povezav, ki nas omejujejo, in poskrbi za rezanje tistih vezi, ki so ključne za naš razvoj na vseh področjih našega življenja. Pomaga tudi pri tistih opravilih, ki jih ne zmoremo sami, a rabimo pomoč in podporo, da se spreobrnemo v svoji notranjosti in v svojem bistvu. Hillarion nas usmerja po Božji poti in nam nudi zavetišče, ko smo prestrašeni.

Herkul nam daje moč do vnebovzetja naših potencialov in nam nudi svoje zavetišče, ko smo razočarani in ubogi. Marija Terezija se je dvignila visoko po hierarhični lestvici zaradi svojega iskrenega humanitarnega dela in sedaj pomaga ubogim najti pot do njihovega srca, jim daje moč in pogum, da se postavijo na svoje noge, in tako nadaljuje svoje poslanstvo. Zgoraj omenjeni Sanat Kumara ravno tako čuva uboge in jim daje moč za preživetje v najtežjih okoliščinah. Ko se zapiramo vase, se blaginja dobrih odnosov zapira, jeza in sovraštvo nas dodatno oddaljujeta od Boga in nas spravljata v vedno težji položaj in vedno težje se vrnemo nazaj v blaginjo dobrih medsebojnih odnosov. Sami si zapiramo vrata, napuh nas dodatno zapeljuje, notranja moč usiha in na koncu se smilimo sami sebi. Zato se postavimo v vrsto, ko je treba pomagati drugim, in v dobrodelnem delu najdimo moč za lastno preživetje, saj se le, če smo koristni, odpiramo notranji lepoti življenja, ki nas osrečuje tudi navzven.

Ko se odpremo čistosti in ljubezni, se začnemo odpirati notranjemu razumu, ki je nadgradnja naših zaviralnih vzorcev, ki nas oddaljujejo od naše poti, notranji razum pa nas približa tisti poti naših zaznav, ki nas ozavešča o Božjem obstoju našega jedra v vsakem najmanjšem delčku našega obstoja. Krišna nas čuva na naši poti sprememb in zaznav v naše najvišje dobro, nas podpira na poti vase in usmerja našo moč v tiste trenutke našega življenja, ki so bistveni za naš samorazvoj in samospoznanje.

Duhovna pomoč vedno prihaja iz duhovnega sveta, ne moremo je najti na starih svetiščih, svetih predmetih …, saj je tam njihova energija že davno zbledela. Tudi duhovni darovi niso prisotni v starodavnih zapisih, svetih predmetih, npr. sveti gral, zlato runo, … ampak se po zaključku življenja vrnejo k Bogu, kjer so toliko časa, da pride nekdo, ki si jih zasluži.

Kateri duhovni darovi so nam v določenem življenju namenjeni, je Bog že pred našim rojstvom določil v svetih zapisih, ki se nam začno odpirati, ko je čas za to, ko si jih s svojim delom na sebi zaslužimo in jih bomo znali pravilno uporabljati. Najmogočnejši zgoraj opisani Angeli, Bogovi, Mojstri … nam pri uporabi teh darov pomagajo. Seveda pa sami odločajo o tem, kdaj si njihovo pomoč zaslužimo, in nam pomagajo na naših nezavednih nivojih, kar pomeni, da njihove pomoči ne moremo dobiti takrat, ko si mi to zamislimo, ampak ko sami presodijo, da si njihovo pomoč zaslužimo.

Torej se za duhovno pomoč na svojem nivoju vedno obračajmo na svoje duhovno vodstvo, saj imamo z našimi mislimi dostop do duhovnih energij, ki nam jih je Bog določil prek zapisov v našo vsakdanjo pomoč, podporo in zaščito. Te energije so precej višje in do tja naše misli večinoma ne sežejo, razpršijo se, če hočemo sami dostopati do njih. Ko pa si nekdo zasluži njihovo trajno pomoč, Bog to določi v naših in duhovnih zapisih in nam tako omogoči dostop do njihove pomoči.

Torej delajmo na sebi, urejajmo svoje fizično življenje, fizičnim korakom morajo slediti duhovni in obratno. Tako vzpostavimo ravnovesje in harmonijo v sebi in kmalu smo lahko presenečeni, ko si z delom na sebi zaslužimo vedno višjo duhovno pomoč in lahko sčasoma dosežemo tudi to, da te energije postanejo del našega duhovnega vodstva in nas začnejo zavestno usmerjati.

Sandi Dolinar