Pogoji uporabe

 1. Splošno

Ti pogoji uporabe določajo pravice in obveznosti uporabnikov (v nadaljevanju “uporabniki”) spletne strani QMI d.o.o. (v nadaljevanju “spletna stran”). Z uporabo spletne strani se uporabniki strinjajo s temi pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinjate, prosimo, da ne uporabljate naše spletne strani.

 1. Uporaba spletne strani

Spletna stran je namenjena osebni in nekomercialni uporabi. Uporabniki smejo spletno stran in njene vsebine uporabljati le v skladu s temi pogoji uporabe, veljavno zakonodajo in dobrimi poslovnimi praksami. Prepovedana je kakršna koli uporaba, ki bi lahko škodila spletni strani, njenim vsebinam ali ugledu QMI d.o.o..

 1. Uporabniški računi

Za dostop do določenih vsebin ali storitev na spletni strani je lahko potrebno ustvariti uporabniški račun. Uporabniki so odgovorni za varovanje svojih prijavnih podatkov in za vse aktivnosti, ki se izvajajo pod njihovim računom. QMI d.o.o. si pridržuje pravico, da začasno ali trajno onemogoči dostop do uporabniškega računa v primeru kršitve teh pogojev uporabe.

 1. Prepovedane dejavnosti

Uporabniki se zavezujejo, da spletne strani ne bodo uporabljali za:

 • Pošiljanje neželenih sporočil (spam),
 • Pridobivanje ali zbiranje osebnih podatkov drugih uporabnikov brez njihovega soglasja,
 • Objavljanje vsebin, ki so nezakonite, škodljive, grozilne, žaljive, obrekovalne, vulgarne, opolzke ali drugače neprimerne,
 • Poseganje v delovanje spletne strani ali poskus nepooblaščenega dostopa do katerega koli dela spletne strani ali povezanih sistemov.
 1. Izključitev odgovornosti

Spletna stran in vse njene vsebine so na voljo “takšne, kot so”, brez kakršnih koli jamstev, bodisi izrecnih ali implicitnih. [Ime podjetja] ne jamči za točnost, popolnost ali zanesljivost vsebin na spletni strani in ne prevzema odgovornosti za morebitne škode, ki bi izhajale iz uporabe spletne strani.

 1. Spremembe spletne strani

QMI d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali ukine katerikoli del spletne strani, vključno z vsebinami, storitvami ali razpoložljivostjo. QMI d.o.o. ne odgovarja za morebitne posledice takih sprememb ali ukinitev.

 1. Spremembe pogojev uporabe

QMI d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni te pogoje uporabe. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletni strani, spremembe pa začnejo veljati z objavo. Uporaba spletne strani po objavi sprememb pomeni, da se uporabniki strinjajo z njimi.

 1. Veljavna zakonodaja in pristojnost

Ti pogoji uporabe so sestavljeni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore v zvezi s temi pogoji uporabe ali uporabo spletne strani so pristojna sodišča v Republiki Sloveniji.

Za vsa vprašanja ali morebitne kršitve teh pogojev uporabe nas lahko kontaktirate na meditacija.sandi@gmail.com.

Datum zadnje posodobitve: 22.6.2024

QMI d.o.o.
Grintovška ulica 36, 4000 Kranj