Astrološki znaki in duhovnost

Ko se sprašujemo kaj je naše poslanstvo v našem življenju, se sprašujemo in sprašujemo, a odgovor tiči v nas samih tisti trenutek, ko se odpremo Božjemu razumevanju v nas samih. Pa je astrološki znak povezan z našo duhovno potjo, je in ni, saj je namen duše povezan s tistim poslanstvom, ki nam ga Bog določi ob našem spočetju in nam da darove, ki nas peljejo razodetju Božje ljubezni v nas samih. Pa vendar poglejmo kako astrološka znamenja vplivajo na našo duhovno pot.

Strelec

je mož poguma in v sebi išče in najde pot razuma, ki ga postavlja na pot razodetja Božje ljubezni v naši notranjosti in daje prioritete tistim duhovnim stvarem v svojem življenju, ki ga označujejo kot Božje bitje. Potrudi se v vsakdanjem življenju najti tisto pot, ki ga postavlja v center sveta in v sebi išče moč in priložnosti za duhovni vzpon. Potrudi se vedno, kadar pričakuje napredek in razvoj v svojem srcu, in v sebi išče pot, ki ga postavlja na razodetje vsega lepega v sebi in v drugih išče podporo le takrat, ko je to nujno. Drugače je obrnjen vase in v sebi ima moč in pogum, ki je potreben da se zoperstavi vsem skušnjavam v svojem življenju in išče srečo v majhnih stvareh, ki ga osrečujejo iz dneva v dan. Ni lakomen, ko se osredotoči vase in v sebi išče notranje zadovoljstvo. Prava pot je pot miru, ki ga išče v sebi, dokler ne ustreže notranjemu zadovoljstvu po miru v sebi. Začrtane duhovne poti uresničuje preuranjeno in si zada naloge, ki jim ni kos kadar ga premaga ego v vsakdanjem življenju. Prava pot je pot poguma, kadar ga ne premagajo skušnjave po prehitrem razvoju, saj v srcu si želi biti pomemben in preuranjena pot ga postavlja na realna tla, ko se sooči s posledicami svojih napak. Prečiščuje v sebi vse staro, kar ga vrača na staro pot in v sebi najde tisto zadovoljstvo, ki je pomembnejše od strahu po nemoči reševanja vsakdanjih težav. Ženske v tem znaku se počutijo nemočne, kadar ne najdejo notranjega zadovoljstva in na pravo pot jih spravi notranji pogum, ki ga v sebi zaznajo v želji po notranjem zadovoljstvu. Moški v tem znaku iščejo priložnosti na vsakem koraku za duhovni vzpon, a prava pot je pot srca, ki nas radosti v naši notranjosti in odpira tista vrata, za katerimi nas čaka duhovni napredek. Njegovi potenciali so v zaznavanju prave poti, ko se sprejme v svoji notranjosti, zna delati z ljudmi, ko jih sprejema sebi enake ob svojem napredku, zna pokazati sočutje in ljudi pripraviti do smeha. Ima potencial ki se mu reče pozicioniranje, to je usmerjanje ljudi v tiste dejavnosti, ki jih osvobajajo vsega slabega in jih zna pošiljati na pravo pot notranje trdnosti in notranje samozavesti. Trudi se biti uspešen na tistih področjih, ki ga osvobajajo bremen preteklosti in se znajti v vsaki trenutni situaciji.

Škorpijon

se razdaja v svoji notranjosti in v sebi najde pot razvoja, ko se skoncentrira vase in za sabo pusti preteklost. Duhovni vzpon je razburljiv in zaželjen v njihovi notranjosti in jim odpira tista vrata poguma, ko želijo narediti nekaj zase in niso obremenjeni z drugimi. Škorpijon je znak notranje moči in se razdaja v višje dobro, kadar se spreobrne v svoji notranjosti in v sebi najde skladje med materialnim in duhovnim svetom. Je tudi zdraviteljska pozicija, kadar v sebi najde moč, da se zoperstavi vsem tistim problemom, ki ga odvračajo od duhovne poti. V svoji notranjosti začutijo kdaj pride čas za duhovni razvoj in so potenciali, kadar v srcu začutijo svojo moč. Počutijo se ogrožene, kadar ne znajo poskrbeti za svojo zaščito v vsakdanjem življenju in v sebi vedno najdejo sto ovir, ki jih morajo premagati, kadar ne želijo napredovati iz nezadovoljstva z doseženim. Če se počutijo ogrožene, znajo biti napadalni v svoji skrivnostni moči po prevladi v duhovnem svetu. Če škorpijon ugrizne vabo na nastavljeni pasti, se odloči da bo zatrl vse strahove v sebi, dokler ne začuti prave poti v svojem srcu. Potrudi se biti dober družinski član, kar ga odlikuje v notranji samozavesti, kar prispeva k notranjem zadovoljstvu in poti v notranji mir, ki mu odpira vrata duhovnega razvoja na široko, tako v tem, kot posmrtnem življenju. Ko se moški škorpijon odloči za pot samozavesti, zna na svoji poti premagati vse ovire do notranje samozavesti, saj v sebi čuti moč, ki ga povezuje z Bogom. Ko se ženska škorpijon odloči za duhovno pot, ji ni postlano z rožicami, dokler ne sprejme pot notranje harmonije in notranjega miru, ki jo osvobaja vsega, česar noče več v svojem življenju. Ko se potrudi biti dobra mati in žena, v svojem zadovoljstvu najde pot notranjega miru, ki ji daje hrepenenje po duhovnem notranjem samorazvoju, ki jo hrabri na poti vase. Njegovi potenciali nakazujejo zdraviteljsko pozicijo, ko se osvobodi vseh travm preteklosti in polpreteklosti, tako v znaku kot podznaku, zna ljudem pomagati do boljšega počutja, sprejemanja samega sebe in jim pokazati pravo luč v življenju. Trudi se narediti čim več dobrega, ko je udejanjil svojo moč tudi v praksi in iz sebe črpa moč, ki se nadgrajuje ob duhovni podpori, ki je neskončna, ko si jo zasluži s svojim dotedanjim delom na sebi. Zna poskrbeti zase in za svoje bližnje in jim nudi ugodnost in sigurnost. Zna pokazati tudi pravo pot vsem, ki mu sledijo v svojem srcu, ne trudi se pa dovolj, kadar ga zaustavljajo na njegovi poti in takrat začne razmišljati o smiselnosti svojega početja in je prav, da ga spodbujamo v njegovih notranjih spremembah, če se ob njih nasloni na nas oz. povpraša za mnenje ali spodbudo.

Kozorog

Ko se kozorog odloči za pot razuma v duhovnosti, je deležen nenehnih kritik, saj ko se skoncentrira vase in ne posluša svoje srce, se odmika od prave poti, ki mu nudi najhitrejšo pot do vnebovzetja notranje moči. Ko se trudi napredovati v duhovnem smislu, je notranja pot razvoja nujno povezana z notranjim samozadovoljstvom, saj dokler ni zadovoljen s svojim materialnim statusom, ga le to odvrača od svoje popolnosti. Ko se prepusti notranjim občutkom in v sebi najde tisto moč, ki je potrebna za premagovanje vsakodnevnih ovir, je že na poti, ki ga bliža notranji sreči in notranjemu pogumu. Pomoč dobiva v duhovnem svetu, ki trdno stoji na njegovi poti samorazvoja, saj v sebi najde pot za ravnovesje materialnega in statičnega pogleda na gibajoče se spremembe. Saj kadar čas niha v njegovem srcu in ga ovira na poti v raj oz. vnebovzetje notranjih odnosov do samega sebe, se odpira le materialnim dobrinam, ki mu ne prinašajo sreče, dokler v svojem srcu ne pozna nematerialnosti, ki odpira vrata notranjega razvoja in notranjega uvida v globino njegovega življenja. Nematerialno je pot njegovega razvoja, saj se ceni v svoji notranjosti, ko ga cenijo drugi, dokler ne premaga notranjega strahu po odtekanju energije tja, kamor ni potrebno. Zna zaščititi svojo energijo, kadar je v sozvočju s sabo in svojo potjo, ki mu takrat odpira vsa vrata notranjega napredka in ga pokazuje v pravi luči. Njegovi potenciali so mnogoteri, od zdravljenja, samopomoči, pomoči vsem ubogim…, ko se sprejme v svoji notranjosti in duhovni blagor da na prvo mesto. Zna poskrbeti tudi zase, a ob visoki duhovni zavesti ve, da je prava pot edino le v sodelovanju in dopolnjevanju, kajti ko pomagamo drugim, delamo svet lepši, iz dneva v dan, tudi za nas same, ki nas tako usmerja na pravo pot poguma in notranje radosti, ki nas osvobaja vsega nepotrebnega v našem življenju. Če se ne trudi dovolj, dobiva hitra opozorila o svoji nekoristnosti in v sebi začuti pravo pot, ki ga postavlja v vrsto pomoči nemočnim in vsem, ki potrebujejo njegovo pomoč. Svoje potenciale lažje razvija v skupinskem delu, kjer najde pravo pot osebnega razvoja in dopolnjevanja.

Ribe

Ribe čaka lepa pot, ko se začnejo zavedati svoje notranjosti in v sebi iščejo motivacijo za osebnostni in duhovni razvoj. Potrudijo se najti pravo pot v medsebojnem odnosu, kakor tudi v duhovnem razvoju. Če se ne postavijo na pravo pot, jih čakajo težje preizkušnje, kot so v njihovi moči in blaginja dobrih odnosov in duhovnega napredka se odmika. Ko jim nekdo drug pokaže pot, ne gredo rade po njej, saj težje zaupajo drugim, kot pa sebi. Pomembno je, da na sebi naredijo tiste spremembe, ki so nujne, da najdejo pravo pot v svojem srcu in v sebi nosijo odgovornost za vse morebitne napake. Če želijo biti poslovno uspešne na duhovni poti, se morajo zazreti vase in v sebi najti tiste potenciale, ki jim odpirajo vsa vrata blaginje medsebojnih odnosov, saj je njihova prava pot v medsebojnem sodelovanju. Napake delajo redko, predvsem takrat, ko postavijo na prvo mesto nepomembne preizkušnje notranje moči. Ne zavedajo se svoje duhovne moči, dokler v sebi ne naredijo red in se odprejo svojim potencialom in notranji zavesti. Njihovi potenciali so v notranjih zaznavah, ljudi zaznavajo po energiji in jim lahko pokažejo pravo usmeritev, kadar se sprejmejo v svoji notranjosti in zaupajo svojim notranjim zaznavam. So občutljive, če jih ne pohvalimo in včasih rabijo malo podpore, da najdejo pravo pot, pot notranjega uvida v bistvo stvari, ki se jim dogajajo in jih znajo spreobrniti na pravo pot, s pravimi ljudmi ob strani. Trudijo se pomagati drugim, a to je uspešno le ob njihovem popolnem samorazvoju, saj takrat začutijo vso njihovo notranjo moč v njihovi samopodobi in takrat lahko uresničujejo svoje poslanstvo, ki jim je dano od Boga in ko ga začutijo v svojem srcu. So težavne, če jih ne podpiramo in se znajo zapreti vase, ko ne čutijo naše podpore ob njihovem spreminjanju, a se hitro ohladijo in se skoraj vedno spet postavijo na pravo pot. Znajo pomagati tudi tako, da ljudi usmerjajo po njihovi energiji, ki jo začutijo, ko naredijo vse potrebne spremembe v sebi.

Devica

je prava prijateljica duhovnega razvoja, saj vedno v svoji okolici najde ljudi, ki jo spodbujajo na tej poti in sčasoma v sebi najdejo tiste vrline, ki jim odpirajo vrata poguma in notranje moči in v sebi naredijo vse potrebne spremembe za duhovni razvoj, ki temelji na medsebojnem sodelovanju in dopolnjevanju. Ko se trudi na silo nekaj spremeniti, ne bo rezultatov, dokler v sebi ne sprejme svojo notranjo moč in v sebi naredi tiste spremembe, ki so nujne, da se postavi na pravo pot samorazvoja. Samorazvoj je vedno odvisen od našega notranjega samospoznanja in nam odpira tista vrata, ki nas popeljejo notranjemu razumu nasproti, ki je nujen, da ne delamo otroških napak na naši duhovni poti. Duhovna pot ni nekaj samoumevnega, dokler v sebi ne začutimo poklica notranje zavesti k spremembam, ki so nujne, da se začnemo odpirati svoji notranji duhovni moči. Duhovna moč je neskončna, v sebi nosimo delček, ki je zametek teh notranjih sprememb. Ko se postavimo na pravo pot, Bog poskrbi za našo nadgradnjo, saj nam pošlje vse tiste duhovne energije v pomoč, ki nam odpirajo vrata ljubezni in zapirajo vrata napuhu. Saj napuh nas oddaljuje od samega sebe, dokler se ne sprejmemo v svoji notranji podobi, se zunanja podoba odmika našim željenim predstavam o samemu sebi. Njeni potenciali so mnogoteri, od sprejemanja, spreminjanja, ustvarjanja, znajo tudi pokazati pravo pot drugim, kadar jo začutijo v svojem srcu. Niso sebične v svojem razvoju in želijo svojo radost deliti z drugimi. Nakazano jim je dobro delovanje, ob ustrezni duhovni pomoči, ko se sprejmejo v vseh svojih posebnostih in v sebi najdejo pravo pot, pot poguma in notranje radosti, ki jih osvobaja vseh travm preteklosti in jim odpira vrata notranjega razuma, ki jih postavlja na pot intenzivnega javnega delovanja.

Potrudimo se biti v tisti vrsti duhovnega razvoja, ki nas jača in krepi v našem vsakdanjem razvoju in v sebi najdimo moč, ki je potrebna za začetek nekega procesa, saj potem Bog poskrbi za duhovno pomoč, ki nam odpira vrata našega duhovnega razvoja na široko.

Tehtnica

v duhovnem razvoju stremi k popolnosti in v sebi dostikrat ne najde dovolj potrditev, zato se obrača za njimi pri tistih, ki jih spoštuje. Pravo pot jim nakazujejo vse tiste spremembe, ki jih že dela v svoji notranji samozavesti in se trudi biti boljša iz dneva v dan. Ne omejujmo je na njihovi poti samorazvoja, saj se nam odmika iz naše bližine, dokler v nas ne začuti ponovne podpore. Je omejena le s svojimi vzorci, saj v sebi išče popolnost in ravnovesje, ko jo ti vzorci ne omejujejo tudi navzven, saj navznoter ji ne delajo preglavic, dokler ego ni premočan. Njeni potenciali so notranji samonadzor in pot k ljubljenim osebam na ljubezniv način, ki jim odpira vrata notranjega razuma in jih postavlja na pot močnega duhovnega napredka, ko se sprejmejo v svoji notranjosti in spremenijo vse svoje omejitve. Ko začutijo notranjo moč, včasih odvihrajo na napačno pot, a kaj kmalu spoznajo, kje je njihovo mesto in se zopet postavijo v pravo vrsto. V duhovnem svetu imajo dobro podporo, ki jim potrjuje notranjo samozavest in jih podpira na poti sprememb vase, v svojo notranjost, kjer črpajo moč za tiste spremembe, ki jih bogatijo iz dneva v dan. Njeni potenciali so v razdajanju, tako svoje ljubezni, kot modrosti, znajo prisluhniti kadar so notranje zadovoljne in se znajo postaviti na pravo pot, kadar jih to radosti v svoji notranjosti, sicer trmasto vztrajajo v nečem, v čemer se hočejo dokazati. So prave pomočnice v skupinskem delu, kadar to začutijo v sebi in se počutijo koristne in notranje zadovoljne. Potrudimo se jih pohvaliti v skupinskem delu, kot individualiste v skupinskem razvoju in veliko bodo prispevale k razvoju neke skupnosti. So očarljive in se trudijo s svojim šarmom odpreti tista vrata, ki jim zagotavljajo pravo pot v smislu notranjega uvida v stvari v njihovi globini.

Lev

je pravi popotnik na svoji poti samorazvoja, ko se prepusti notranjim občutkom in v sebi sprejme tiste potenciale, ki so mu dani od Boga, da lahko v sebi dela notranje spremembe, kakor tudi izven sebe, deluje v višje dobro. Največja ovira sebi je le on sam, saj če je ego premočan, se odmika notranjemu nadzoru in hrepeni po samovšečnosti. Kot partner v duhovnem razvoju, se potrudi najti sebi primerne tekmece, saj včasih rad tekmuje, a sčasoma se potrudi biti dober sogovornik in v sebi sprosti tiste zavore, ki ga odmikajo od sodelovanja z vsemi, ki jih ljubi na poti svojega samorazvoja. Ljubi svojo pot sprememb, saj v njih uživa, ko je sposoben prepoznati rezultate oz. spremembe v svoji notranjosti. Prepusti se svojim občutkom sicer bolj redko, večinoma hrepeni po svojih navadah oz. razvadah in omejuje svoj dostop na višje duhovne nivoje, samo s svojo samovšečnostjo. Moški levi se dobro razumejo s svojo partnerico, ko jih ta podpira v njihovem razvoju, drugače iščejo svojo pot. Levinje so samosvoje, ko ne čutijo podpore partnerja in se zapirajo vase, v svoj svet, ko ni sprejemanja ali jih nekdo ovira. Njegovi potenciali so raznoliki, od pomoči drugim, do samospoznanja, ko se nasloni le nase in v sebi najde odgovore, ki jih išče že leta. Spoznava duhovni svet na različne načine, odvisno od njegovega razpoloženja, zna tudi prisluhniti in pomagati ljudem v stiski. Če začuti notranji klic k duhovnemu razvoju, je nenadomestljiv v skupinskem delu in zna poskrbeti za prijetno vzdušje vseh, kadar se ne zapira vase in poskrbi le zase.

Oven

se trudi najti pot do svojega srca, ki mu odpira vrata blaginje medsebojnih odnosov na poti srečevanja z vsemi, v katerih najde potrditev svojega razvoja. Je neutruden na poti samorazvoja in duhovni razvoj mu pomeni vse, ko se spreobrne v svoji notranjosti in iz sebe črpa modrosti starodavnega sveta. Kot partner je idealen, če mu ne stopimo na prste, ko se odloči narediti nekaj zase in v sebi najti potrditve svojega samorazvoja. Včasih se ne trudi dovolj, da bi ustvaril tiste pogoje, ki mu odpirajo vrata notranjega samorazvoja, saj išče napake v drugih, namesto da v sebi najde napake, ki ga odvračajo od samospoznanja. Samospoznanje je pot, ki nas vodi po poti modrosti do samega sebe, do sprejemanja svojega življenja in višjega cilja oz. poslanstva v tem življenju, ki pa ovnu nalaga odgovornost sprejemanja samega sebe v svoji notranji podobi in ko se sprejme tudi v svoji zunanji podobi, so mu odprta vsa vrata duhovnega razvoja. Včasih lažje deluje individualno, včasih v harmoniji z drugimi, a vedno v srcu začuti svojo pravo pot, ko se spreobrne v svoji notranjosti in da na prvo mesto vse prioritete notranjega sprejemanja. Moški oven se zaobljubi višjim resnicam, ko se sprejme v svoji notranjosti in daje na prvo mesto vse prioritete notranjega samorazvoja. Ženski oven je prijazna do vseh v svojem samorazvoju, dokler jo podpirajo na tej poti in ji ne ugovarjajo v njenih spoznanjih. V duhovnem smislu se jim odpirajo tista vrata, za katerimi jih čaka Božja ljubezen, ko dajo na prvo mesto potrpežljivost in notranji mir, ki ga sčasoma ustvarijo v sebi, ko se zazrejo vase in v sebi naredijo tiste spremembe, ki so nujne, da svet sprejmejo takšen kot je, v svoji najboljši izdaji.

Rak

je pravi mož poguma, ko se začne sprejemati v svoji notranji podobi in v sebi najde rešitve svojih vsakdanjih težav, kajti ko se sprejemamo v svoji notranji samopodobi, nam zunanja samopodoba nakazuje pravo pot sozvočja med notranjo in zunanjo samopodobo, kakor tudi nakazuje ravnovesje med materialnim in duhovnim razvojem, oz. korakom našega razvoja v sozvočju z notranjim mirom. Potrudi se v sebi najti tudi tiste aspekte svojega življenja, ki ga postavljajo na tisto pot, ki mu odpira vrata duhovnega sodelovanja in delovanja tudi širše, saj ima močne potenciale tudi v sozvočju razvoja z drugimi, ki mu odpirajo nova spoznanja. Ženski rak rad pooseblja višje resnice, ko se odpre notranji samozavesti in v sebi najde tisto pot, ki jo osvobaja vseh bremen polpreteklosti in takrat v sebi začuti notranji mir, ki ji odpira blaginjo notranjega samorazvoja. Moški rak je neutruden popotnik v notranjem razvoju samemu sebi, saj težko najde timskega partnerja v duhovnem razvoju, dokler se primerja z drugimi oz. se meri po duhovni razvitosti. Imajo dobre potenciale pri pomoči drugim, pri notranjem uvidu v globino neke situacije, so pripravljeni pomagati vedno kadar začutijo notranji vpoklic v določeni zadevi in v sebi najdejo tiste poti oz. rešitve, ki jim na široko odpirajo vrata notranjega samorazvoja in duhovnega napredka na vseh tistih področjih, ki jih začutijo v svojem srcu. So neutrudni, ko se razdajajo v višjih ciljih in v sebi začutijo duhovno povezanost z višjimi silami.

Vodnar

je ljubitelj vsega lepega na poti svojega samorazvoja, v sebi čuti in nosi odgovornost, ko premaga vse notranje vzorce nerazumevanja drugih in vseh, ki jim želijo pomagati na njihovi poti duhovnega razvoja. Notranje so stabilni, ko se začno zavedati koristnosti svojega razvoja in svojih potencialov, ki jih razvijajo počasi, v miru notranje samozavesti. Trudijo se biti koristni in ustrežljivi, ko računajo tudi na svoj napredek. Zunanja samopodoba se velikokrat razlikuje od notranje, ker se trudijo ugajati drugim oz. se pokazati v drugačni luči, dokler niso sigurni vase oz. svojo pot njihovega duhovnega samorazvoja. So dobri starši, ko v sebi začutijo koristnost tudi v globalnem smislu in znajo prenašati svoje modrosti tudi na druge, saj se trudijo narediti svet lepši, ko ga spoznajo v sebi, v najboljši možni luči. Njegovi potenciali so v pomoči drugim, kadar se sprejme v svoji notranji samopodobi. Težko se uklanja Božji volji, edino kadar je to nujno oz. potrebno. Ko sprejme višje cilje svojega življenja oz. svoje poslanstvo, začne uresničevati tisto pot, ki je za njega najboljša, notranjega razodetja ljubezni v samemu sebi. Ko se ne sprejema v zunanji podobi, se tudi notranja podoba umika njegovim željam in v duhovnosti lahko deluje samo v popolni notranji in zunanji samopodobi in notranjemu miru.

Bik

se trudi najti pravo pot v sozvočju s svojim partnerjem, kar mu velikokrat ne uspeva, dokler ne najde prave samozavesti tudi na duhovnem področju. Je skrben partner in zaradi tega želi napredovati v tandemu, kar včasih ni prava pot, saj mora vsak v sebi začutiti pravo pot in čas svojega samorazvoja. Pravilno je da partnerja spodbujamo k duhovnemu razvoju, a vsakdo mora potrebo po tem začutiti v svojem srcu. Če je individualist, se ne počuti izpopolnjenega in išče prave poti v skupinskem delu. Je bojevnik in se preda svojim čustvom, kadar poskrbi za svojo notranjo preobrazbo in v sebi čuti potrebne spremembe. Zaznava energijo, ko izpopolni svoje zaznave v vsakdanjem življenju. Trudi se biti dober oče in mož, ko se sprejme v svoji notranjosti in to ga osrečuje tudi v duhovnem razvoju. Prava pot za bika je v sozvočju energij, ki jih čuti v sebi in ne, ko se trudi zadovoljiti ostalim na svoji duhovni poti. Potrebuje pa podporo, ki si jo zasluži, ko se spreobrne v svoji notranjosti in pomaga ubogim. Potenciali so različni, odvisni od sprejemanja samega sebe, saj ko se sprejme v svoji notranjosti, zna postaviti meje povsod kjer so potrebne, da doseže svoj cilj. Uči se ponižnosti, ko se precenjuje na poti osebnega in duhovnega razvoja, saj ga le ta vrača na pravo pot ljubezni in notranjega samospoznanja. Zna tudi pomagati drugim, ko se spreobrne v svoji notranjosti in sebi najde mir in takrat se mu prave poti osebnostnega in duhovnega razvoja odpirajo na široko.

Dvojček

v duhovnem razvoju poskrbi najprej zase, potem se začne ozirati za drugimi, če mogoče potrebujejo njegovo pomoč. Je trden v notranjem razvoju in zna poskrbeti zase, tako v privatnem življenju, kot duhovnem razvijanju. Kot moški se trudi najti pot, ki ga osvobaja vseh krivic, kot ženska se potrudi ustreči tudi drugim, da najde notranje zadovoljstvo. Je znak, ki osvobaja vseh krivic storjenih v preteklosti in vedno najde pravo pot, kadar jo začuti v svojem srcu. Ni se dobro prepirati z njim o duhovnem razvoju, saj se umakne in včasih zapre vase. Njegovi potenciali so v sodelovanju, sprejemanju in notranji moči, ki mu odpira vsa vrata notranjega samorazvoja. Ni zdraviteljska pozicija, edino če se najde v skupinskem delu, lahko sodeluje v nekaterih projektih v tem kontekstu. Zna ljudi osvobajati vseh preteklih krivic in jih usmeriti na pravo pot, pot sprejemanja samega sebe v svoji notranji samopodobi. Če ga omejujemo na poti duhovnega razvoja s svojimi pogledi, se zna umakniti v svoj svet in predeluje svoje poglede o različnih poteh do istega cilja. Ko si zada neko nalogo, jo lahko brezkompromisno uresniči samo tako, da da na prvo mesto sodelovanje in pomoč tistim, ki njegovo pomoč potrebujejo. Dvojček je lahko močna osebnost, ko se v svojem srcu osvobodi vseh krivic in ko zna odpuščati, saj ravno odpuščanje mu daje notranjo moč in vero v človeštvo. Zna se seveda tudi postaviti zase, ko v sebi začuti notranjo moč, a pot do nje je dolga, kadar ni dovolj notranje samozavesti. Na trdnih temeljih mora graditi vse uvide svojih perspektiv, saj račun brez krčmarja, se mu nikoli ne izide. Je potrpežljiv, ko zaupa vase in pričakuje rezultat v doglednem času. Če izgubi zaupanje ali potrpljenje, postane nemogoč s svojim prepričevanjem, saj zna trošiti energijo v prazno, dokler se ne sprejme v svoji notranjosti.

Pisano po nareku Mihaela, Rafaela, Garbijela, Uriela

Sandi Dolinar