Nova doba

Že vrabčki čivkajo, da se nam konec leta bližajo drastične spremembe, ki bodo spremenile človeštvo, a le redki se zavedajo, kako bodo te spremembe potekale.

Pa poglejmo najprej, kako duhovna energija priteka na Zemljo. V duhovnem svetu veljajo pravila, ki ne dopuščajo izjem. Vsak izmed nas ima zagotovljeno duhovno pomoč na svojem nivoju. Recimo, da se duhovni nivoji, kjer prebivajo zemeljske duše, delijo na več nivojev. Najnižji, ki opredeljuje čustvene vzorce, se imenuje astralni nivo, srednji, ki opredeljuje miselne vzorce, se imenuje mentalni nivo in najvišji v tem rangu je kavzalni nivo, ki opredeljuje duhovne aspekte našega življenja. Iz teh nivojev prihajajo duše, ki se inkarnirajo v človeška telesa.

Od tam, kjer je izvor duše in po navadi še malo višje, izvira duhovna pomoč vsakega posameznika, imenuje se duhovno vodstvo. Naša duša omogoča našim mislim vstop v duhovni svet, in sicer do najvišje duhovne energije v našem duhovnem vodstvu, ki potem na našo prošnjo po duhovni pomoči organizira in usmerja duhovno pomoč, ki jo v tistem trenutku potrebujemo. Naša duša to pomoč sprejema in znižuje vibracijo te energije na tako raven, da jo naše fizično telo lahko sprejme. Tako poteka optimalna duhovna pomoč, kadar so naše misli usmerjene na naše duhovno vodstvo, saj takrat nam pridejo pomagat duhovne energije, ki so namenjene nam in mi njim in so v danem trenutku optimalne za tisto, kar potrebujemo. Marsikdo nepravilno pošilja prošnje za duhovno pomoč z uporabo manter, invokacij, imen raznoraznih energij … Tako ne moremo dobiti optimalne duhovne pomoči, saj velikokrat pošiljamo prošnje za duhovno pomoč tja, do koder naše misli ne sežejo oz. ne vemo, kakšne energije se sploh odzovejo na določeno mantro.

Tako to poteka sedaj. 1. 7. 2012 bo že prva pomembnejša prelomnica, kar se tiče energetskega delovanja. Na Zemljo se že slabo leto spušča Božja kozmična zavest, neskončna energija Božje ljubezni, ki prihaja z namenom dviganja vibracije in zavesti človeštva. Recimo ji v tem članku energija nove dobe. Dostop do te energije bo v začetku selektiven. Ta energija bo pritekala tako, da bo duhovno vodstvo neke osebe, ki ima dostop do energije nove dobe, to pomoč prenašalo do naše duše, ki bo potem to vibracijo znižala na zemeljski nivo. Torej nova zlata doba prihaja po delčkih, selektivno, trenutno je energija Božje kozmične zavesti, ki jo prinaša, na kavzalnem nivoju in tiste osebe, ki imajo v svojem duhovnem vodstvu take duhovne energije, ki imajo dostop do kavzalnega nivoja, že počasi dobivajo višjo vibracijo energije, ki jim omogoča hitrejše spreminjanje in večjo moč. To se na njih odraža približno tako, kot bi v star aparat dali nove baterije.

S 1. 7. se bo ta intenzivnost povečevala, kasneje se bo Božja kozmična zavest spustila na mentalni duhovni nivo in pomoč nove dobe bodo deležni že vsi, ki imajo v svojem duhovnem vodstvu duhovne energije, ki imajo dostop na mentalni nivo. Torej nova doba ne bo kar za vse naenkrat, je pričetek spremenjenega duhovnega delovanja, za konkretne rezultate dela na sebi pa bo marsikdo potreboval kar nekaj let, marsikdo mesece, dolgoročno pa spremembe čakajo vse. A ta pomoč nove dobe ne bo kar prisotna na Zemlji, kot marsikdo pričakuje, ampak bo v večji meri skoncentrirana v višjih nivojih duhovnega sveta in jo bodo najprej deležni tisti, ki so s svojim trudom v preteklosti ubrali prave poti svojega razvoja. Predvsem bodo pa to vsi tisti, ki bodo svoja nižja čustva transformirali v ljubezen. Torej ko bo vsako našo reakcijo jeze, sovraštva in vseh ostalih nizkih čustev nadomestila reakcija ljubezni, bomo med tistimi, ki že sprejemajo energijo nove dobe.

Kar lahko naredimo, je, da delamo na sebi, se spreminjamo iz dneva v dan in si tako zagotavljamo večjo duhovno pomoč, saj je zdaj možen zelo hiter vzpon po duhovni hierarhični lestvici, kadar se trudimo in razvijamo v pravo smer. Tako se našemu duhovnemu vodstvu priključujejo nove in nove duhovne energije, ki imajo dostop na višje duhovne nivoje, in nam tako omogočajo še hitrejši razvoj. To je ena plat zgodbe.

Druga plat je ta, da moramo za duhovno pomoč, ki prihaja iz duhovnega sveta, zagotoviti ustrezno energetsko podporo. Gravitacija in gostota Zemlje sta zelo izčrpavajoči za delovanje duhovnih bitij na Zemlji, zato energija našega fizičnega telesa, v povezavi z našo dušo, ki je vpeta v naše fizično telo s težiščem v srčni čakri in poteka okoli naše glave, omogoča energetsko povezavo in podporo za optimalno delovanje duhovnih energij, ki nam tako lahko pomagajo z vso svojo močjo. Ko bo pritekala energija nove dobe, je potrebno zagotoviti tudi višjo energetsko podporo, ki je povezana z našim fizičnim telesom in energijo Zemlje kot planeta. Energija Zemlje se je nekaj let nazaj intenzivno prečistila, zdaj s prihodom nove dobe dobiva višjo vibracijo in energijo, ki bo imela vpliv tudi na naše fizično počutje, saj se z višanjem vibracije Zemlje viša tudi vibracija našega fizičnega telesa, a ne v taki meri, kot pod duhovnim delovanjem energije nove dobe, a v zadostni meri, da si lahko vsakdo, ki bo dobival duhovno energijo nove dobe, zagotovi večjo podporo, ki bo zagotavljala nemoteno optimalno pritekanje energije nove dobe. Vsi, ki bodo prvi sprejemali to energijo, bodo globalno gledano kot majhne bele lučke, ki bodo razsvetljevale in dvigale kolektivno zavest človeštva, najprej na svojem mikro nivoju, kasneje, ko bo teh lučk več, pa tudi globalno.

Sandi Dolinar