Nove priložnosti

Včasih se vrtimo v začaranem krogu, nikakor ne najdemo poti iz nastale situacije, ki se ponavlja in ponavlja. Nekdo obupa in se vda v usodo, drugi se borijo, le redki pa takoj najdejo izhod iz krize.

Pa poglejmo, kako zaustavljamo sami sebe v svojem razvoju. Najprej od staršev prevzamemo večino navad, pogledov na življenje, prihajajo dobre in slabe situacije, strahovi. A kot otroci večino dogodkov pozabimo, vtisnejo pa se v našo podzavest, ki je spomin našega telesa na vse naše dogodke. Tako naša podzavest kmalu postane čustveno miselni program, ki nas v življenju podzavestno usmerja. Kasneje vse dogodke in situacije doživljamo bolj zavestno, a lahko določene situacije, čustva izražamo navzven ali pa jih obrnemo navznoter in obremenjujejo našo zavest, ko pa na te situacije pozabimo, tudi podzavest.

Npr. moti nas, kar nam nekdo počne, a mu tega ne povemo in svoje nezadovoljstvo držimo v sebi. Ali nas nekdo prizadene, se odmakne in nam ne omogoči, da bi predelali čustva, ki jih ob tem čutimo. Ali doživimo neko izgubo in se na zunaj delamo močne, v sebi pa trpimo in ne izražamo svojih naravnih čustev. V takih primerih ta čustva obrnemo vase in v svojem telesu ustvarimo čustvene blokade, ki nam onemogočajo izražanje čustev tudi takrat, ko si jih želimo pokazati navzven. Veliko ljudi, ki so bili večkrat razočarani v svojih partnerskih odnosih, kasneje težje navežejo stik z drugimi, se ne odprejo ali pokažejo svoja čustva, saj se bojijo ponovnega razočaranja in je njihov strah močnejši od njihove ljubezni. V vseh teh primerih si sami zadamo omejitve, ki nas v vsakdanjem življenju zaustavljajo. Večinoma se dogaja, da ko neko naravno čustvo zelo dolgo tlačimo vase, ta potem izbruhne iz nas v svojem nasprotju in nam predstavlja še večje breme.

Podobno je tudi z miselnimi vzorci, ki nas omejujejo na vsakem koraku. Ustvarimo si poglede, predstave o večini vsakdanjih stvari in v sebi zakoreninimo pravila, kaj je prav in kaj narobe.

Tretji del, ki nas lahko zaustavlja na poti našega razvoja, pa je nadzavestni. Tega se ravno tako ne zavedamo kot podzavednega, saj ne vpliva na našo zavest, je duhovne narave.

Ko nekdo umre naravne smrti, se pred tem dobra in slaba dejanja večinoma pokrijejo, še nekaj mesecev po fizični smrti se duša v duhovnem svetu razbremenjuje zemeljskih bremen. Ko je energetsko čista, nadaljuje svoje potovanje. Ko pa nekdo naredi res težka dejanja, s katerimi je zelo prizadel ali škodoval drugim, in so bila ta dejanja pretežka, da bi naredili dušno izravnavo, si taka duša lahko nabere obremenilni zapis, ki jo spremlja v naslednja življenja, t.i. karmični dolg. To pomeni, da se dobra in slaba dejanja niso pokrila, duša se ni mogla razbremeniti teh bremen in jih nosi sabo kot zapis v nova življenja. Taka življenja so potem dedno ali energetsko povezana. Posledica je, da lahko to vpliva na to, da nam stvari v življenju ne gredo tako, kot si želimo, ampak se vedno nekaj zakomplicira. A to je prisotno v nekaj odstotkih svetovne populacije. Torej večinoma to ni razlog naših težav, večina jih izvira iz nas samih.

Bistvo tega članka je, da se bodo lahko v času nove dobe, ki že prihaja, vse te zadeve zelo hitro spremenile oz. bomo imeli možnost odprave vseh teh blokad, tako na podzavestnih, zavestnih in nadzavestnih nivojih. Energija nove dobe je tako močna, čista in polna ljubezni, da bo pri tistih, ki jo bodo sprejemali, v zelo kratkem času očistila podzavest vseh škodljivih vzorcev, zavest vseh čustveno miselnih blokad in potlačenih čustev, našo dušo pa razbremenila vseh starih obremenjujočih zapisov.

Potem se bo taka oseba nekaj dni slabo počutila, lahko bo imela malo glavobola, a to bodo prilagajanja na energijo nove dobe in na višjo vibracijo našega bivanja brez vseh teh blokad. Potem bo taka oseba imela nekaj časa, da si življenje postavi na trdne temelje s trdnimi cilji. Vse manjkajoče zapise lahko nadomesti z ljubeznijo, izražanjem naravnih čustev, novimi miselnimi vzorci, sicer se bomo kmalu spet znašli na istem, kot smo bili. Nova doba prinaša možnosti nadgradnje našega življenja, samo od nas je odvisno, kako jo bomo izkoristili. Konec maja se je odprla povezava z energijo nove dobe, naslednja prelomnica, ki bo ozavestila delovanje energije nove dobe, je 21. 12. 2012, ko bo ta energija prešla na nivoje zavednega delovanja, sedaj deluje večinoma nezavedno in v le v nekaterih primerih zavedno, da se vsi lažje pripravimo na to, kar nas čaka.

Sandi Dolinar