Matrica

Matrica je vzporedni del naše zavesti, saj ponazarja vzporedno dimenzijo realnosti. Spremlja preteklost in sedanjost. Sklepa o prihodnosti z oblikovanjem vseh zajetih parametrov in po največji verjetnosti. Zazna spremembe naše samozavesti in jo prilagodi na prihajajoče dogodke.

Želi nam olajšati življenje, saj pozornost in energijo zgosti in usmerja na najbolj idealno opcijo. Ko se prepustimo Božji volji in napuh predamo v svetlobo, gremo vedno po najbolj optimalni poti.

Bog zazna naše cilje in če so realni, matrico usmerja v doseganje najvišje možne energije in prepletenost potrebnih matric, ki so vpete v neko dogajanje za možnost optimalnega razvoja dogodkov.

Vzporedne dimenzije so zapis drugačnosti, zapis neznanega. Skozi sprejemanje le tega razširimo svojo zavest na do sedaj neznano področje.

Zavest nas usmerja po poti notranjega miru in vsega kar smo v življenju dosegli. Seveda je potrebno popraviti vse pretekle napake, da lahko pridemo do izravnave dobrih in slabih del. Izravnava prinaša notranji mir in nas preko matrice usmerja v boljši jutri. Prinaša nova spoznanja in nove poti. Ko dosežemo temelje notranje trdnosti in notranjega miru, se odpirajo nova vrata samozavesti in vere vase. To pa je predpogoj za doseganje cilja našega življenja, torej našega poslanstva.

Vsakdo od nas ima svoje poslanstvo, a imamo tudi skupno poslanstvo. Delati človeštvo boljše. To naredimo tako, da vsakdo v sebi najde svoje najboljše lastnosti in jih izpili do potankosti. Potem jih duša preko notranjega jedra preda v vesolje, v kolektivno zavest človeštva, preko katere delamo človeštvo boljše, saj kolektivna zavest nakazuje razvoj človeštva. Notranja zavest deluje preko Božjega jedra. To je delček Boga v vsakem posamezniku. Pripet je v srčni čakri. Dan nam je, da širimo zavest, razširjamo svojo energijo in uporabljamo duhovne lastnosti in duhovne darove.

Matrica odkriva nova spoznanja oziroma uresničuje našo pot za zaznavo višjih dimenzij. Matrica nakazuje našo prihodnost, a ne odloča po kateri poti bomo šli, ampak samo nakazuje naše najboljše možnosti. Bog nam je dal svobodno voljo, da se odločamo o svoji poti in da pokažemo, če smo sposobni iti po najboljši poti in če si jo zaslužimo.

Našo Matrico ustvarja naša duša v povezavi z duhovnim vodstvom in višjimi energijami, če jih je posameznik s svojim dosedanjim delom uspel pridobiti v svoje duhovno vodstvo. Matrica je zapis, kateremu sledimo zavedno ali nezavedno in povezuje vedno znova naše trenutno stanje s cilji našega življenja. Tako poslanstvi, dobrimi deli, kot delovanju v javno dobro. Da pomagamo človeštvu preko dobrih del, moramo ustvariti trdne temelje naše samozavesti, upanja v boljšo prihodnost, kakor tudi vero v človeštvo in človeško dobroto.

Stara matrica nas je pripeljala do tega, kar in kjer trenutno smo. Da pa postanemo najboljša verzija sebe, nas matrica usmerja čez tiste poti in preizkušnje, skozi katere iz dneva v dan, s samosprejemanjem, delom na sebi in odpuščanjem, postajamo steber in temelj boljšega jutri. Najprej zase, potem za jedro človeškega razvoja.

Matrica je duhovna vez med nami in našo prihodnostjo. Sestavljena je iz štirih temeljev naše notranje moči, šest samospoznanja, deset vere vase in tako naprej. Daje nam izhodišče za lepšo prihodnost. To so zapisi situacij, ki so nam trenutno na voljo. Naša duša oziroma višje energije, odvisno od pomembnosti, zgostijo energijo trenutno najboljše ali najboljših opcij odločitev potrebnih sprememb, ki jih moramo uvesti v svoje življenje. Predstavljajmo si jih kot linije energije, ki so usmerjene v prihodnost. Duša zgosti energijo tistih, ki so za nas najboljše. Tako bo največja verjetnost, da gremo po njih.

Govorica naše duše so naši notranji občutki, preko katerih nas duša zavedno usmerja, da izberemo najboljšo opcijo. Seveda pa opcijo zaradi svobodne volje izberemo zavestno. Potem na matrico pridejo prečne črte, ki dajejo zapis naših dogodkov in trenutnih izbir. Torej pot, ki smo jo izbrali in gremo po njej. In tako v neskončnost. Matrica se neprestano spreminja, saj je zbir preteklih odločitev, dogodkov in vsega, kar se nam dogaja. Vodi nas iz trenutnega stanja proti ciljem našega življenja.

Matrica nam olajša življenje, ustvari simbiozo fizičnega in duhovnega sveta ter preko vsakega posameznika poizkuša prenesti Božjo popolnost v vsakdanje življenje in ustvariti boljše človeštvo.

Sandi Dolinar, 26.3.2024