Nove skrivnosti življenja

Je to življenje, ki ga živimo v tem trenutku, vse kar obstaja, ali je še kaj več? Kaj nas čaka 21.12.2012?

Doživljanje tega trenutka je del naše zavesti, ki je prisotna le v tej dimenziji, ki jo doživljamo.

Dimenzij je neskončno, ponazarjajo odsev naše energije v večdimenzionalnem prostoru. Čas in prostor sta določena segmenta naše zavesti, ki se projecira v energijo naše duše in ponazarja ukrivljenost svetlobe, ki pada na naš sončni sistem, saj ponazarja vmesne prostore, ki niso izpopolnjeni z energijo časa v istem dimenzionalnem prostoru in času.

Dimenzije ponazarjajo ukrivljenost elektomagnetnega polja. V različnih, vzporednih dimenzijah, je reflekcija energije naše duše, ki ponazarja večplastnost delovanja naše duše. V vsaki vzporedni dimenziji, ki je povezana z nami, je zavest naše duše, ki podoživlja in ureja čustvene, miselne in duhovne aspekte našega življenja, tako v preteklem kot sedanjem času in tako vpliva na oz. soustvarja našo prihodnost. Prve bližnje dimenzije, po navadi so štiri, ponazarjajo astralno projekcijo naših čustev. Tako duša ponazarja naš čustveni odziv na dogodke, ki so se nam že zgodili. Naslednje vzporedne dimenzije ponazarjajo mentalne, miselne projekcije in ponazarjajo miselne odzive naše dogodke. Najvišje vzporedne dimenzije ponazarjajo naše duhovno življenje in duhovne odzive v našem življenju. To so vse projekcije vseh dosedanjih trenutkov našega življenja, prejšnja življenja so zapisana v našem notranjem jedru.

Čas ponazarja ukrivljenost prostora v določenem segmentu naše zavesti in notranje samozavesti, ponazarja pa tudi zmožnost postavitve notranje zavesti, saj nam odpira tiste poti, ki so pomembne za ustaljene norme medsebojnega odnosa, ki se kristali v naši zrcalni sliki. Zrcalna slika je reflekcija naše sedanjosti in ponazarja zmožnost ustvarjanja večdimenzionalnega delovanja, ko izhajamo iz sebe, iz svoje notranje zavesti, ki projecira stare in nove vzorce, ki se projecirajo na astralne in mentalne nivoje in tako soustvarjajo in kreirajo naš notranji pogled na bistvo življenja samega, ki se nam odmika, če se ne zazremo v svojo notranjost in iščemo notranji mir v sebi in se ne zaznavamo kot Božje bitje, z delčkom nezavednega v sebi, v svoji notranjosti, v svojem bistvu notranjega jedra, ki nas povezuje v celoto z vsemi dimenzijami naše notranje samozavesti in nam da smisel življenja v srečanju samega sebe v svoji notranji popolni obliki.

Če malo poenostavimo, recimo vsem dimenzijam, ki so povezane z nami in predstavljajo stopnjo naše zavesti oz. našega trenutnega razvoja, slikice. Predstavljajmo si, da je vsaka dimenzija, ki je povezana z nami, ena slikica. Slikic, ki ponazarjajo našo preteklost je običajno toliko kot število slikic, ki ponazarjajo našo prihodnost. Vse so med seboj povezane in skupaj tvorijo štiri vzporedne dimenzije, ki ponazarjajo večplastnost našega bivanja. V prihodnjih slikicah naša duša poizkuša ustvariti take dogodke, ki nas bodo popeljali na pot uresničitve našega poslanstva. Duša spremlja vse dimenzije preteklosti in poskuša v slikicah prihodnosti popraviti naše napake oz. ustvariti situacije, ki bodo omogočile, da popravimo pretekle napake in tako ustvarjamo izravnavo naših dobrih in slabih dejanj. Pred našo smrtjo je v večini primerov že narejena izravnava, saj je duša po smrti sortirana na trenutno pripadajoče mesto, po trenutnem stanju zavesti notranjega jedra.

Tam kjer se v vzporednih dimenzijah srečata preteklost in prihodnost, je naša zrcalna slika, ki je odsev naše zavesti v duhovni svet. Vsaka sličica gre na višji nivo, v višjo dimenzijo in vse sličice skupaj, če jih pogledamo od blizu, ustvarijo obliko špirale, podobno kot DNK vijačnica, le da so bolj kot krogi, ki se nadgrajujejo in so skupaj povezani. Spodnji del vijačnice je vpet v notranje jedro naše duše, zgornji del vijačnice se nadaljuje v tanko nitko in poteka čez naše duhovno domovanje, torej skozi naše duhovno vodstvo. Potem ta nitka od duhovnega vodstva naprej poteka direktno do Boga in ustvarja povezavo z Bogom, ki na tak način spremlja naše življenje in usmerja vso potrebno duhovno pomoč, ki nas skozi preizkušnje, usmerja na pot Božje posvetitve. Ko ustvarimo povsem čisto energijo v vseh slikicah, Božja energija priteka direktno v naše notranje jedro in nas tako povezuje z Bogom, ki nam na tak način nudi svojo oporo. Dokler energija vseh dimenzij ni čista, blokade zaustavljajo pritekanje Božje energije in duhovne pomoči, ki se tako zaustavi v določeni dimenziji kjer so blokade. Ko je energija povsod čista in brez blokad, tako stanje v zavedanju vseh slikic, ponazarja našo blaženost. Če bi vse naše dimenzije pogledali od daleč, izgledajo kot energetski žarek, če pa pogledamo še od dlje, pa kot nitka.

V sanjah se nam dogaja, da podoživljamo določene dogodke in tako čistimo podzavest in naše obremenitve, lahko pa gre del naše zavesti v dimenzijo ene izmed dimenzij in podoživlja pretekle dogodke in tako začutimo kaj moramo popraviti. Lahko pa gre del zavesti tudi v dimenzijo prihodnosti in na tak način začutimo potrebne prihodnje usmeritve. Podobno je tudi z astralnimi projekcijami v globoki meditaciji.

Bog pri določitvi duše, ki bo v nekem telesu, določi tudi načrt duše, to je naše poslanstvo v tem življenju. Načrtu duše lahko rečemo tudi Božja posvetitev našega življenja. Naloga duše je, da uresniči zadano nalogo. Po fizični smrti, gre duša nazaj v duhovni svet, a na točno tisto mesto, kot je trenutna zavest duše v notranjem jedru. Nadangel Mihael je tisti, ki vodi to razvrščanje. Seveda duša ne bi mogla biti nagrajena ali kaznovana za vsa dejanja v fizičnem telesu, če ne bi imela možnosti vplivanja na naše življenje. In ta možnost so ravno vzporedne dimenzije. Kar smo narobe naredili v preteklosti, duša to v preteklih dimenzijah podoživlja in v dimenzijah prihodnosti ustvarja dogodke oz. situacije, skozi katere bomo popravili vse stare napake in na tak način dosegli poravnavo že v fizičnem telesu. Duša nas usmerja skozi občutke, lahko pa tudi skozi sanje.

V svojem notranjem jedru zaznavamo vse tiste vrline, ki si jih želimo v svoji realizaciji, a ne najdemo moči da jih ustvarimo, tako nam naša astralna projekcija omogoča vpogled vase, v svojo notranjost in v svojem notranjem jedru ustvari vse potrebne informacije, ki jih potrebujemo za svoj notranji mir in ustvarjenje Božjega kraljestva v nas samih. Naše notranje jedro predstavlja zapise Božje vseprisotnosti v vsakem živem bitju, kakor tudi zapise naše notranje zavesti in vseh dotedanjih življenj.

Mir v nas samih ponazarja srečanje s samim seboj, s svojim jedrom, ki se odmika samo, če skrbimo le zase in se odmikamo od Božje posvetitve našega življenja, saj življenje samo nas usmerja na pot pomoči drugim in le tako skupaj tvorimo celoto, ki se odmika napuhu in se bliža ljubezni v svojem jedru, ko skrbimo eden za drugega na vseh nivojih našega bivanja. Ljubezen je univerzalna vez med vsemi živimi bitji, ki nas povezuje v celoto.

Dimenzije ponazarjajo pot vase, v svojo notranjo zavest, zavedanje življenja samega in nam dajejo moč in upanje na boljše življenje že v tej dimenziji, ki jo edino zaznavamo kot realnost vsakodnevnega življenja, saj naša zavest ni večplastna dokler se ne začnemo ukvarjati z delom na sebi, se poglobimo vase in v sebi najdemo pot do notranjega bistva jedra samega, to pa je enost bivanja na vseh nivojih oz. področjih življenja. Potrudimo se najti smisel življenja v sebi, v svoji notranji samozavesti in zavest našega bivanja nam na široko odpira vsa vrata Božjega obličja, ki se zrcali v nas samih v svojem jedru bivanja samega.

21.12.2012, nas čaka ena najpomembnejših prelomnic v zgodovini človeštva. Energija Nove dobe prinaša nova spoznanja bistva življenja samega in ponazarja pot brezosebne transformacije Božje energije v vsakega posameznika na osnovi Božjega načela vzajemnosti. Ko se predamo Božji moči v nas samih, se nam odmika blaginja, ki si jo ne znamo zamisliti, dokler v našem srcu ne zavlada ljubezen. Sami leta in tisočletja nismo našli sistema, ki bi temeljil na enakopravnosti, ljubezni, enakomerni porazdelitvi dobrin… Ta prelomnica ponazarja začetek novega obdobja oz. ponazarja priložnost da zaživimo v miru, ljubezni in enakopravnosti. Od nas je odvisno ali bomo to priložnost tudi izkoristili. Tega dne bo začetek transformacije energije Božje zavesti v našo zavest, v vsaki naši dimenziji se bo naselila ljubezen in od nas je odvisno kakšna bo transformacija naše notranje zavesti. Energija nove dobe prinaša mir in spokoj v naša srca, a moramo se zazreti vase in v sebi iskati moč za potrebne spremembe, ki so nujne da se naš razvoj ne zaustavi. Energija Nove dobe je Božja posvetitev novega časa in ponazarja skupno delovanje najmočnejših duhovnih energij v celotnem vesolju. Najmogočnejše duhovne energije lahko svojo energijo razpršijo v neskončno dimenzijah, v vsakem takem delčku je Božja zavest, ki omogoča neodvisno delovanje vsakega delčka posebej.

Na ta dan kakšnih posebnih fizičnih sprememb ni za pričakovati, je pa ta dan začetek intenzivnega procesa osebne duhovne transformacije. Možnost je, da se bo magnituda Zemlje delno premaknila in tako bo naslednjih nekaj dni spremenjena energija, ki jo bodo nekateri zaznali kot višjo, umirjeno vibracijo, ki se bo v parih dneh stabilizirala. Predstavljala bo energetsko podporo za delovanje energije Nove dobe. Proces, ki se bo začel ta dan, bo prinašal direktno povezavo z energijo Nove dobe, ki se bo naselila v zavest vsakega posameznika. Ta zavest bo prisotna pri vseh ljudeh do Božičnega večera in od tega dne naprej bo ta povezava ostala pri tistih, ki bodo svojo notranjo zavest transformirali v ljubezen in v teh dneh, torej od 21.12.2012 do 24.12.2012 vse svoje reakcije nižjih čustev, transformirali v ljubezen. To pomeni da bodo v vsakdanjem življenju na vse dogodke na katere bi čustveno odreagirali z jezo, strahovi, sovraštvom,… odreagirali z ljubeznijo. Torej te dni ni treba meditirati, moliti, … ampak urediti svoje življenje, zaceliti nezaceljene rane, … saj duhovnim korakom morajo vedno slediti fizični koraki in obratno, saj le tako ustvarimo notranje ravnovesje med duhovnim in materialnim svetom. Strah, lakota, jeza in sovraštvo so apokalipsa našega časa in je prav, da jih odstranimo že danes iz svojega življenja.

Sandi Dolinar