Božje kraljestvo

Milijarde svetlobnih let daleč od nas, leži Božje Kraljestvo, začetek vseh začetkov, bivališče samega Boga, enega in edinega, vsemogočnega stvarnika vsega stvarstva. V želji po lastnem ozaveščanju je Bog del sebe razdelil na nešteto različnih delcev in jih poslal različno daleč stran.

Vesolje se je začelo nezadržno širiti z neskončno hitrostjo. V tistem trenutku, ko se bodo vsi delci ponovno razsvetlili in vrnili k Bogu, takrat se bo proces širjenja vesolja ustavil in začel se bo obraten proces. A to ne bo jutri, ampak čez milijone let.

V popolni tišini, popolni Ljubezni, popolnem razsvetljenju je Bog v Božjem Kraljestvu zbral tiste, ki jim najbolj zaupa, ki so mu najbolj vdani in se prepuščajo Božji volji. Dokazali so se  skozi nešteto preizkušenj in v celotnem vesolju, po Božji volji, ustvarjajo harmonijo in Ljubezen, se razdajajo, da vsem približajo izkušnjo Božje Ljubezni in tudi nam, skozi naše Duše, pošiljajo Ljubezen in vse kar nam je Bog namenil.

Bog je ustvaril sistem ki je popoln, temelji na ljubezni in medsebojnem razumevanju. Bog je ustvaril Božje zapise, ki so nedotakljivi in govorijo o nastanku celotnega Božjega stvarstva, nižji Božanski zapisi govorijo o načrtih duš, torej o poslanstvu določene duše v določenem življenju, cesarski zapisi govorijo  o človeštvu, o naši svobodni volji in o vseh naših namenih. Bog nam je dal svobodno voljo kot preizkušnjo v upanju, da se bomo vedno pri izbiri med svetlobo in temo, odločili za svetlobo, med pravilno in narobe, za pravilno.

Drugim duhovnim bitjem Bog ni dal tega velikega daru, svobodne volje, da se lahko odločajo po svoji izbiri, ampak dobijo nalogo, ki se prenaša po njihovi hierarhični lestvici, dokler se ta uspešno ne opravi. Uspešno opravljena naloga pomeni tudi za njih korak naprej ter tudi za vse, ki so v tej nalogi sodelovali.

Naš planet igra pomembno vlogo v razsvetljevanju duš, saj duše v naših telesih rastejo in ob uspešno opravljenem Božjem načrtu, se dvignejo v svoji hierarhiji in se bližajo Bogu. Dviga se njihova moč in Ljubezen in s tem tudi pomembnost naslednjega poslanstva.

Center bivanja Boga je Božje središče, na desni strani Božjega Kraljestva je Angelsko kraljestvo, ki prevaja moški del Božje Ljubezni, na levi strani je Devinsko Kraljestvo, ki prevaja ženski del Božje Ljubezni. Na sredini v Božjem Kraljestvu so tisti Bogovi, Boginje, Božanstva, ki so dosegli popolnost in Božje ravnovesje, Velika Bela Bratovščina (Sanat Kumara, Buda, Maitreya, Kristus …), Vnebovzetni mojstri (Jezus, Marija, Jogananda … ). Prek njih se Božja Ljubezen prenaša neposredno ali prek njihove duhovne hierarhije.

Angelsko Kraljestvo nam pošilja Božje nauke skozi svojo duhovno hierarhijo, veliko Angelov ima žensko energijo in prevajajo obrobno energijo in tako vzpostavljajo ravnovesje in harmonijo pretoka moškega dela Božje energije. Tisti angeli, ki so najbliže Bogu, Serafi, Kerubi, Prestoli čuvajo Božji prestol, Božje zapise, uravnavajo Božje delovanje v celotnem Božjem stvarstvu. Tisti, ki so nam bližje, Oblasti, Nadangeli in Angeli, že prevajajo vso Božjo Ljubezen našim Dušam, ki to Ljubezen transformirajo v naše telo in nas tako povezujejo z Bogom. Vmes v Angelski duhovni hierarhiji so Gospodstva, Vladarstva in Moči, ki povezujejo obe sferi in vzpostavljajo red in ravnovesje v vesolju.

V Devinskem Kraljestvu so Boginje, Deve, Vile, … ki prevajajo ženski del Božje Ljubezni in energije tja, kamor jo Bog v tistem trenutku pošilja ter tako vzpostavlja red in harmonijo.

Zapisi o našem življenju se ustvarjajo na različnih nivojih, odvisno od izvora Duše, najvišje razvite duše imajo zapise na diamantnem nivoju, ki je za kavzalnim nivojem in tam so samo zapisi. Najvišji angeli spremljajo zapise o našem življenju in ga primerjajo z zapisi o načrtu naše duše in tako našemu duhovnemu vodstvu, ki je naša duhovna pomoč, podpora in zaščita, dajejo napotke, kako nas morajo v življenju usmerjati, nam pomagati, da čimprej začnemo uresničevati načrt naše duše. Z uresničenjem načrta duše ustvarimo popolnost in si odpremo pot do služenja Bogu, ki je najvišji cilj, ki si ga lahko zadamo.

Sandi Dolinar