Kralj Salomon

Plazma, tekoči kristali, Božja bioenergija, Božji kristali, Božja moč, Božja enakost, Božja notranjost, bioplazma, zračni kanali, biosfera, …. to so vse območja v katere Bog pošilja preizkušnje svoje preobrazbe na enotnost biopolja in biomase.

Biomasa je pot vase, v svojo notranjost in svojo notranjo samopodobo. Božje polje predstavlja klerikalnost vsakega območja, negotovost sam vase, kadar se ne združimo v eno. Božjo enakost razumemo kot proces samosprejemanja na vseh nivojih in elementih notranjega miru, notranje preobrazbe in poti na boljše stanje notranjega jedra. Ko smo v stiku s seboj in svojim notranjim jedrom, se sprejemamo in postanemo to kar smo – Božje biopolje in Božja biomasa svojega razuma in dela na sebi kot univerzalna resnica vsega kar obstaja.

Saj, dokler obstaja vse kar ne obstaja, je jedro Božje popolnosti enako samemu sebi in notranji moči poslanstva vseh narodov trenutno na zemlji. Saj, kdor ni eno s samim seboj, ta se ne kesa svojih grehov in ne pozna poti v svojo blaženost. Blaženost je izraz notranje poti vase, v svoje notranje jedro Božje popolnosti, notranje preobrazbe in Božje moči. Božja moč je preobrazba stvarstva na vseh tistih področjih, kjer je ljubezen doma in se trudimo samosprejemati na povsem enostaven način. Skozi notranjo moč in pogum damo sebe na prvo mesto in se začnemo zavedati samega sebe.

Saj, dokler živimo le za druge, notranja moč usiha in nam ne daje iztočnice za samosprejemanje in samospreminjanje. Samospreminjanje pa je ravno proces Božje zakonitosti postati eno s seboj in celotnim Božjim stvarstvom, kar pa je bistvo življenja in notranje preobrazbe začetka celotnega vesolja in notranje moči. Notranja moč pooseblja tudi vse procese kjer se dajemo na prvo mesto samega sebe in sebi nudimo preobrazbo in spreminjanja vsega svetega miru in želje nezadovoljstva samega sebe in svojih želja postati še nekaj več kot dosedaj. Ter doseči notranji mir skozi preobrazbo samega sebe skozi novonastali svet in skozi vse dejavnosti samosprejemanja in nesamosprejemanja vsega kar je in vsega kar še bo. Saj, če vse sprejemamo na povsem enostaven način, takrat smo v stiku s seboj, notranjim mirom in svoje nezadovoljstvo lahko predajamo v svetlobo notranjega miru, Božje popolnosti in vsemogočnosti.

Potrudite se biti eno s samim seboj, saj le tako vas lahko podpiram in vam dajem delčke sebe v svojem notranjemu miru in notranji preobrazbi, saj vsi smo eno, ko se zavedamo delčkov svoje popolnosti in svojega miru. Saj mir ne pride zlahka, treba si ga je izboriti z delom na sebi in samosprejemanjem, saj nesamosprejemanje vodi v blaginjo odtujenosti od samega sebe in delčkov notranje popolnosti.

V celoviti izgradnji samega sebe je Bog poslal le najboljše delčke na Zemljo, ki se imenujejo tekoči kristali in ponazarjajo celovito preobrazbo samega sebe na celovit način Božjega jedra in Božje mirnosti v vsakem najmanjšem delčku spajanja vase, v celovito podobo celotnega stvarstva in notranje moči. Saj ravno notranja moč vam daje pogum in upanje biti najboljši v vsem kar počnete in ko se zavedate svoje popolnosti biti v nečem najboljši, se vam bliža jedro Božje popolnosti in svoje vsemogočnosti biti to kar ste in zaključite celovito preobrazbo na celovit način samega sebe v novi podobi in samosprejemanju na najvišji možni točki doslej.

Pozdravlja vas vaš brat, Kralj Salomon in vam predaja svoje notranje jedro Božje popolnosti v celoviti preobrazbi samega sebe. Bodite pogumni tudi duhovno, ne ustrašite se sprememb, ki jih takoj ne razumete, ampak potrudite se, dajte vse od sebe za dosego notranjega miru, notranje preobrazbe samega sebe na celovit način samosprejemanja in enakosti in enosti celovite podobe celotnega vesolja.

Kralj Salomon

Sandi Dolinar