Ljubezen

Ljubezen je neskončna vez med vsemi živimi bitji, ki nas vse skupaj povezuje v nedeljivo celoto. Kar je delček celote se prepozna kot popolnost, ko to popolnost ustvarimo v sebi.

Vsakdo izmed nas tvori celoto na svojem nivoju, nivoju samosprejemanja in odnosa do sebe. Ko sebe sprejemamo v popolni različici, torej takšne kot v resnici smo, se odmikamo od notranjega nemira in nesamosprejemanja. Saj ravno nesprejemanje samega sebe kot del celote, nas izolira od ostalih in nas umešča na rob družbe. Sprejmimo se v svoji celoti, v svoji popolnosti in odnos do sebe dajmo na prvo mesto. Saj, ko se sprejemamo, sprejemamo tudi druge in jim pokažemo pot v notranjo blaginjo. Notranja blaginja je pot, ki nas vodi v samosprejemanje v vsaki, še tako težki situaciji, saj v življenju nam ni z rožicami postlano, dokler sebe ne damo na prvo mesto in se sprejmemo kot pomemben delček družbe, ki kaže pot v samosprejemanje in notranji mir.

Notranji mir je popotnica na višje nivoje zavedanja, tako samega sebe, kot družbe kot celote. Celota je nekaj kar ne smemo deliti in le tako se lahko prepoznamo kot delček Božje popolnosti, ko popolnost vsakdanjega dne uzremo v sebi in vsaki najmanjši stvari v našem življenju. Življenje ni samemu sebi namen ampak je del širšega konteksta sprejemanja družbe kot celote, ki se odpira novim spoznanjem in novim potem, ki nas še čakajo v prihodnosti. Prihodnost je odvisna samo od tega trenutka, ki ga sedaj podoživljamo v svoji veri vase in notranji trud se prepoznati kot pomemben delček celote, ki tvori prihodnost in preteklost vsega našega spoznanja. Spoznanja samega sebe kot živo bitje, ki s svojimi mislimi vpliva na celotno kolektivno zavest človeštva, ki je trenutno v krizi, saj se ne prepoznamo kot družbeno koristni, ko zaostajamo za tistimi, ki si želijo veliko več od tega življenja, kot v resnici dobivajo. Vsakdo dobi na svojem nivoju tiste zahteve, ki so vam v tem trenutku najbližje in sprostite vse zavore v sebi in najdite pot do notranjega razuma samospoznanja in notranjega miru, ki vas lahko hrabri na poti vase in v blaženost notranjega počutja in občutja.

Nismo vsi enaki, če se ločujemo na takšne in drugačne, a v notranjosti se lahko prepoznamo kot lepoto življenja ne glede na naše barve in politično usmerjenost. Naredimo korake vase, zazrimo se v svojo popolnost in notranji mir pride, ko se znamo postaviti zase na pravilen način, opustimo škodljive vzorce, navade in razvade in s sabo in vsemi ravnamo v skladu z Božjim obličjem in notranjim mirom. Notranji mir je stanje naše zavesti, ko se prepustimo notranjim občutkom lepote življenja in postanemo eno s samim seboj in najdemo mir v delu na sebi in samosprejemanju družbe kot celote. Ravno celota družbenih norm nas vrača na prava pota samosprejemanja in samospoznanja, kajti blagor je, ko vse ljudi sprejemamo kot sebi enake in jim damo priložnost, da postanejo del našega življenja in se skupaj dopolnjujemo v tistih lastnostih, ki so trenutno najboljše in eden drugemu dajemo popotnico na višje nivoje zavedanja, tako samega sebe, kot družbe kot celote.

Najprej uredimo svoje življenje, potem ljubezen postane pot, ki nas vodi naprej do zavedanja bistva življenja in življenje po življenju je izraz blaženosti, poti vase, v svoje notranje jedro in samosprejemanja življenja kot najvišjo instanco notranjega miru in popotnice vase. Pot vase je izraz sprejemanja samega sebe, odpuščanja, želje biti boljši kot kdaj koli in v sebi najti vse tiste vrline, ki nas osvobajajo vseh napetosti, strahov in nesprejemanja samega sebe kot nekaj kar ni posvečeno od Boga. Bog nas vse skupaj sprejema kot celoto, ne deli nas na slabe ali dobre, ampak vsakemu nameni košček svoje ljubezni, ki naj je še tako majhen, na koncu prevlada v naših srcih in nam da popotnico in izhodišče za notranji mir, samosprejemanje in vse moralne vrednote, ki nas delajo edinstvene in posebne na naši poti samosprejemanja, samospoznanja, poti vase…

Bodimo eno s samim seboj, postanimo tisto kar si želimo. Ni tako težko, le opustimo zastarane vzorce in nesprejemanje samega sebe. Opustimo misel na preteklost in se posvetimo temu trenutku, ki ga lahko izkoristimo maksimalno le, če smo eno s samim seboj, smo to kar smo in se ne pretvarjamo v želji ugajati drugim. Če ugajamo drugim in zanemarimo svojo notranjost, se odmikamo od pozitivnega pogleda nase in postajamo del družbe nesamostojnega lastnega odločanja. Odločajmo se po svoji vesti, ne po željah in prišepetavanjih drugih, ampak dajmo svoje želje na prvo mesto in uresničimo svoje poslanstvo biti eno s samim seboj, postati to kar smo, mir, ljubezen in popolnost, ki jo lahko uzremo na vsakem koraku, ko jo prepoznamo v sebi.

Notranji mir je popotnica vase, v stanje notranje zavesti in nam omogoča stik s samim seboj, ko se izgubimo v poplavi različnih mnenj in pričakovanj. Naučimo se postaviti zase v vsaki konfliktni situaciji, naj nas navzkrižnost interesov ne zmede na poti vase in v svoj notranji mir, kajti ljubezen do samega sebe nas vedno uvršča na prvo mesto samosprejemanja in pozitivnega odnosa do samega sebe v še tako težkih, konfliktnih situacijah.

Spoštujmo se, kajti spoštovanje izvira iz nas samih, kadar ga prepoznamo kot pravilen, pozitiven odnos do nas samih in vseh, ki nam stopijo na pot v našem življenju. Življenje je popotnica na višje stanje zavesti, saj po naši smrti se življenje nadaljuje, le da na drugih nivojih, ki se jih ne zavedamo, dokler nismo eno s svojo zavestjo in notranjim mirom. Potem življenje teče naprej, v nove inkarnacije, nove izkušnje, preizkušnje samega sebe kot sposobnega iti naprej, na višje nivoje zavedanja tako samega sebe kot življenja kot univerzalen pojem spreminjanja človeške vrste na najvišji možni nivo samosprejemanja in notranjega samospoznanja.

Kdor se že danes prepozna kot popolnost na poti vase in se sprejema kot pomemben delček družbe, ki soustvarja kolektivno zavest na osnovi samosprejemanja, dajanja samega sebe v najvišje smotre življenja, se lahko kadarkoli prepozna v Božji podpori samega sebe in najde mir v sebi kadarkoli, kjerkoli, kot iztočnico za vsesplošno sprejemanje in spreminjanje bistva življenja v enost pred enostjo in po enosti samega sebe kot najvišjo instanco življenja, notranjega miru in popotnice vase.

Delajte na sebi, spreminjajte se v skladu s svojimi notranjimi usmeritvami in najdite radost in mir v sebi v sodelovanju z drugimi, v samosprejemanju in načinu razmišljanja, ki vas lahko povzdigne nad vsakodnevne opravke, ko začutite ljubezen v svojem srcu in daste svoje občutke na prvo mesto samosprejemanja in notranjega miru. Notranji mir pride, ko se sprejmete, ko postanete to kar si želite. Bodite realni v svojih pričakovanjih in najdite pot v medsebojnem sodelovanju.

Pisano po nareku Kralja Salomona, Merlina in Marije Magdalene

Sandi Dolinar