Kakšna prihodnost nas čaka?

Ali imajo obdobja Atlantide, Zlate dobe Egipta in sedanjost kaj skupnega? Izgleda, da imajo …

Obdobje Atlantide in Zlato dobo Egipta je zaznamovala predvsem duhovna razvitost večine prebivalcev, ki so duhovne sposobnosti razvijali izredno hitro do skoraj čudežnih sposobnosti. Skrivnost obeh civilizacij oz. skrivnost njihovega duhovnega preporoda je v aktivnem eteričnem polju.

Eterična energija je naš začetek, izvorna energija človeštva. Ko so najvišje duhovne energije po Božji volji materializirale fizično telo, se je eterična energija umaknila na obrobje fizičnega telesa in obsega energijo 10 do 15 cm okoli fizičnega telesa. Ker smo se obrnili v materialni svet in pozabili na svoj izvor, smo izgubili stik z eteričnim poljem. Izgubili smo tudi stik s samim seboj, kakor tudi ravnovesje materialnega in duhovnega življenja.

Fizični in duhovni svet med seboj nista povezana. Če bi bila, potem bi vse naše težke misli, strahovi, bremena, … prehajali v duhovni svet in porušilo bi se ravnotežje še v duhovnem svetu. Povezavo z duhovnim svetom lahko sedaj vzpostavimo na dva načina. Lahko nam duhovne energije prihajajo nezavedno pomagati, ko je to potrebno, ali pa sami vzpostavimo stik, ko se obračamo na svoje duhovno vodstvo. Otroci do sedmega leta imajo to povezavo vzpostavljeno neprekinjeno, potem se prekine. Ostane prisotna le pri posameznikih s pomembnim duhovnim poslanstvom.

Ljudje, ki imajo že razvite duhovne sposobnosti jih uporabljajo tako, da vzpostavijo stik s svojim duhovnim vodstvom, ki jim omogoča duhovno delovanje. Fizično telo predstavlja le energetsko podporo za duhovno delovanje. Torej nimamo razloga za vključevanje ega, saj smo le del nekega procesa. Ravno ego je bil tisti, ki je ob vsej duhovni razvitosti, pripomogel k propadu zgoraj omenjenih civilizacij.

21.12. 2012 se je začelo obdobje Nove dobe. Veliko je bilo napovedi o koncu sveta in podobno. A to je bil začetek novega obdobja, ko so se nekatera pravila duhovnega delovanja spremenila. Energija nove dobe je že pol leta pred tem datumom, delovala nezavedno na energiji tistih, ki so pomoči najbolj potrebni. Ob omenjenem datumu pa se je to delovanje razširilo na vse človeštvo. A že po enem tednu se je izkazalo, da večina ljudi še ni pripravljenih na korenite spremembe, saj se spreminja prepočasi, površinsko ali pa sploh ne. Zato je že po enem tednu stik z višjo vibracijo izgubila četrtina prebivalcev, kasneje pa še večina ostalih, saj so preveč obremenilno delovali na duhovni svet.

Pred pol leta se je okoli Zemlje ustvarila energija, ki se imenuje Beli obroč in predstavlja eterično energijo Zemlje. Štirje izmed najvišjih Nadangelov so ustvarili to povezavo in tako se je postopoma začela spreminjati vibracija Zemlje. Istočasno se je začel proces prečiščevanja izvorne energije, tako moške, kot ženske. V teh dneh se je energija Nove dobe združila z vibracijo izvorne moške in ženske energije in tako prihajamo do pogojev procesa razvijanja eteričnega polja tudi pri ljudeh. A duhovnih energij, ki lahko aktivirajo, prečistijo, dvigajo vibracijo, … eteričnega polja pri ljudeh je zelo malo. To so tiste, ki imajo Božjo posvetitev, da vstopajo v eterično polje, saj to polje predstavlja čisto Božjo energijo. Nekaj energij je med njimi tudi takih, ki so bile že prisotne v duhovnem delovanju prej omenjenih civilizacij.

Te dni energije Nove dobe začenjajo proces čiščenja eteričnega polja pri tistih posameznikih, ki imajo še povezavo z energijo Nove dobe. Ta proces za ljudi poteka nezavedno. Prvi znaki bodo povečana fizična moč, boljše počutje in povečana duhovna podpora ter zaščita. Proces je postopen, poteka v vsaj štirih korakih in traja dober mesec. Potem bodo ti posamezniki nezavedno, postopoma, začeli dvigovati energijo tistih, s katerimi bodo v stiku. Energija v prostorih, kjer se bodo nahajali bo višja. Sčasoma se bo začela dvigovati duhovna zavest in duhovne sposobnosti.

Duhovno delovanje bo potem drugačno. Eterično polje bo predstavljalo neskončno energetsko podporo. Energije iz duhovnega sveta, ki pomagajo nekemu posamezniku bodo prisotne v eteričnem polju kar nekaj časa. Čakre, ki prevajajo duhovno energijo v fizično telo, bodo nastavljene drugače kot sedaj. Delovale bodo kot termostat in uravnavale energijo med fizičnim in eteričnim telesom. Seveda moramo nastavitev čaker prepustiti duhovnim energijam. Eterično telo bo kot akumulator energije z neskončno močjo. Sčasoma bomo lahko delovali z bistveno višjo energijo, višjo vibracijo, zelo hitro razvijali svoje duhovne sposobnosti, začeli sodelovati med sabo, ….

Ker nas Bog ljubi in želi, da naše življenje dobi smisel, nam je duhovni svet namenil vso svojo pomoč. Na nas pa je, da jo sprejmemo, se spremenimo v svojem jedru in iz nove dobe naredimo zlato dobo.

Sandi Dolinar