Samospoznanje

Samospoznanje je pot do naših ciljev, kajti duša pozna pot in cilj, a naša zavest tega spoznanja nima.

Če se še tako trudimo, je prava pot le v povezavi z dušo. Kako naša duša deluje? Usmerja nas v vsakdanjem življenju skozi naše občutke, nam pošilja signale o naši pravi poti, zavesti. Duša je izredno subtilna energija, ki nas spremlja od rojstva do smrti, edini naš stalni sopotnik. Ko se predamo občutkom duše, je naša pot lažja, lažje se odločamo, sprejemamo pomembne odločitve v našem življenju, lažje sledimo naši srčni poti, kajti duša in srce sta povezani v eno, v skupno energijo zavesti in podzavesti, duša pa predstavlja del naše nadzavesti. Ko povežemo vse tri nivoje, pridemo do trdnih notranjih stebrov naše samozavesti in notranjega spoznanja o vseh naših poteh in ciljih.

Ko se predamo notranji moči in samozavesti, je pot življenjskih odločitev bistveno lažja, saj smo gnani z notranjo močjo samospoznanja, ki deluje na osnovi naših najvišjih vrednot in sprejemanja samega sebe kot pomemben delček v razvoju tako sebe kot družbe kot celote. Ko se zavedamo, da soustvarjamo kolektivno zavest vsega človeštva, je naša pot pomembnejša, kot se nam je prej zdelo, saj je pomemben čisto vsak posameznik in vsi soustvarjamo prihodnost človeštva, vsak po svoji zmožnosti samospoznanja in poti v boljši jutri.

Ko se predamo Božji volji v nas samih, se prepustimo občutkom naše duše, sproti rešujemo vsakdanje težave, se postavimo na pot sprememb, ki nas delajo drugačne, boljše iz dneva v dan. Takrat postane življenje povsem enost, saj smo kos vsakdanjim preizkušnjam in sprotnim težavam in z lahkoto peljemo življenje v pravo smer. Smer samospoznanja samega sebe in svoje poti, ki nam je začrtana že ob našem začetku, je za nas najboljša. Naša duša jo pozna in hrepeni po samospoznanju tudi svojih zadolžitev; to je enost in povezanost duše in telesa, ko hrepenenje duše in telesa vodi v pravo pot, skupno pot samouresničenja in samospoznanja najvišjih ciljev in idealov tega življenja. Simbioza duha in telesa je pot, ki daje prave rezultate in nakazuje višje cilje in življenje v naših notranjih občutkih sprejemanja samega sebe kot ideal življenja.

Sandi Dolinar