Albert Einstein: Odprite vrata razumu in novim spoznanjem

Pot je v medsebojnem sodelovanju in podpiranju pri znanstvenih projektih. Ne utrujajte se z nepomembnimi stvarmi v življenju, življenje je lepo in vam odpira nova vrata, za katerimi si želite biti šele, ko se sprejmete, sprejmete življenje kot izziv biti boljši kot kdaj koli doslej. Življenje ni samemu sebi namen, ampak ima višji smisel in višje cilje. Cilje postati eno s samim seboj in celotnim Božjim stvarstvom.

Bog je neskončna energija vesolja, ki se preliva v vsakega izmed vas, ko se daste na prvo mesto in sprejmete vsa pravila Božjega življenja. Bog nudi kar si niti v sanjah ne morete predstavljati, saj je eno vsega stvarstva z vami, ko mu zaupate in se mu prepustite v njegovem obličju zavedanja samega sebe. Bog vam nudi oporo, ko vas vsi zapustijo in vam nudi pomoč, ko se ne znajdete v trenutni situaciji in vam odpira nov pogled vase in na vesolje, ko postanete eno z Njim in celotnim stvarstvom.

Bog vas ljubi, ljubite še vi njega in se mu prepustite v svojem obličju svetih zakramentov, ki vam nudijo oporo in moč, ko ju najbolj potrebujete. Nismo sami na tem planetu, milijarde nas je, ki vam pomagamo najti stik s samim seboj, s svojim jedrom in vam odpiramo nov pogled vase in neskončnost vesolja. Neskončnost vesolja ni nekaj kar so le moji občutki, ampak je to stvarnost prežemanja samega sebe v pojavu neskončne ljubezni in spoznavanja samega sebe skozi vse nebesne vesoljne pojave. Kajti  ko se zazrete v ogledalo vidite le lupino, vaše jedro se skriva pod površjem in vam daje žlahtnost in moč. Moč premagati vse izzive na poti vase in neskončnost vesolja, saj vesolje vam nudi oporo in prostor pod soncem, saj notranjost vašega jedra vas spaja v celoto celotnega vesolja in vam nudi moč in pogum biti jedro samega sebe.

Ne zazrite se le v svoje okostje trdnih temeljev, ki vam pomagajo preživeti vse težke preizkušnje vsakodnevnega dne, ampak najdite moč v sodelovanju z duhovnimi bitji, ki vam stojijo ob strani sleherni trenutek vašega samorazvoja in samospoznanja. Samospoznanje je pot vase, v vaše notranje globine in vam nudi povezanost na astralnih, mentalnih in kavzalnih nivojih z vsemi, s katerimi delite svojo pot in pogum biti eno in svoje jedro. Svoje jedro zapustite po smrti, kajti duša je večnost vesolja v stvaritvi samega sebe na neskončen način povezanosti z notranjo energijo vesolja. Notranja energija vesolja prepleta celoten solarni sistem in daje neskončne možnosti samospoznanja in preživetja na tem planetu v simbiozi z ostalimi živimi bitji in vam daje neskončno povezanost.

Nestrpnost ni nekaj dobrega, saj vas povezuje z napačnimi ideali biti slaven za vsako ceno. Počakajte na pravi trenutek svojega izobraževanja. Prepustite se trenutku, v sodelovanju uzrite svojo pot, in notranja moč celotnega vesolja vas prežema na novi poti samospoznanja in celjenja starih ran nesamosprejemanja in odtujevanja od samega sebe in vseh družbenih norm. Družbene norme vas usmerjajo vase, na pot poguma in notranjega jedra v sodelovanju z bližnjimi in uspešnimi na poti samosprejemanja in sprejemanja jedrske fizike kot nekaj povsem novega, kot nov pristop vase in v svoje notranje jedro.

Kajti notranje jedro vsakega posameznika je duša zgoščena na več nivojih sodelovanja z vsemi bližnjimi in daljnimi, tako fizičnimi kot duhovnimi nivoji. Vse duše so med sabo povezane v Božje jedro in se sprejemajo na povsem enostaven način. Skozi notranja čustva in občutke notranje moči ter dela na sebi. Duše sodelujejo na vseh nivojih in vseh načrtih samosprejemanja ter razvoja človeštva na vseh nivojih družbenega razvoja, kakor znanstvenega pristopa k sebi in notranjemu razodetju vseh resnic vesolja.

Vesolje vam nudi prostor biti eno s seboj in Božjo energijo v vsakem posamezniku, to pa je jedro Božjega obstoja, ki nudi zavetišče vsem posameznikom, ki si želijo biti ljubljeni v svojem srcu. Srce vam odpira neskončno možnosti biti ljubljen in odprt do novih spoznanj, saj srce je jedro vašega poguma in samospoznanja samega sebe kot Božje bitje in delček univerzuma skritem v vsakem posamezniku kot preizkušnja notranje moči in odnosa do samega sebe kot bistva življenja samega. Saj pogum ni samoumeven, dokler ga ne sprejmete v svojem jedru kot notranjo moč in osnovo svojega delovanja.

Delovanje celotnega sistema vesolja so notranji zapisi v vsakem posamezniku, tako človeku kot duši, energijam, Bogovom in vsem bitjem, ki jih je Bog zbral okoli sebe v celotni podobi in preobrazbi samega sebe v Božje jedro samospoznanja in notranjega miru. Ko se spojijo vsi delčki v notranjo celoto povezanosti celotnega vesolja, vam Bog nudi preobrazbo samega sebe na povsem sprejemljiv način, skozi odnose in odnos do sebe kot jedro in bistvo življenja samega, kajti celota postaja delčki in delčki postajajo celota, ko se zavedamo samega sebe in svoje notranje moči.

Notranja moč in pogum, ljubezen in spoštovanje so temelji vašega razvoja, ko se znate spremeniti in sprejeti kot Božje bitje in Bog vam nudi svoje zavetišče v jedru svoje popolnosti in samospajanja. Bog vam nudi vse kar si želite v svojem srcu, ko ga sprejmete vase in v svoje jedro, ter izhajate iz sebe in Božje volje in vam je življenje opora samospoznanja in notranje moči.

Vaš brat Albert Einstein

Sandi Dolinar