Kralj Salomon – vera vase

Sprejmite se, verjemite vase in najdite pot do odpiranja src drugim.

Ko ne veste kje začeti, je vsaka pot dobrodošla, saj se premaknete iz mrtve točke. Delati na sebi ni tako enostavno, če samo posedate na lovorikah in čakate, da bo kdo drug namesto vas kaj naredil.

Pomembno je, da se znate zazreti v svoje srce, saj tam je notranje jedro, ki vas usmerja po poti pravičnih in pogumnih. Ko v svojem srcu najdete vse potrebno za začetek sprememb, najdete tiste stvari, ki vas osrečujejo. Saj notranja pot je obsijana z lučkami notranjega miru, ta pa vodi le preko osrečitve svojega srca, doseganja notranjih ciljev in notranje usmeritve.

Nato najdite pot osrečevanja drugih, saj pot do izvora svoje sreče je v zadovoljevanju svojih potreb, kakor tudi v osrečevanju drugih, saj le v simbiozi z bližnjimi najdemo ključ do svoje sreče.

Vse poti, ki vas vodijo naprej, se dopolnjujejo z usmeritvami drugih, saj šele, ko v simbiozi najdete skupne poti in iste cilje, čaka človeštvo konec travm. Ni dovolj, da peščica najde pravo pot, ampak je potrebno s svojo ljubeznijo odpirati srca drugih, saj vam lahko sledijo le, ko zaznajo, da je vaša usmeritev prava. Takrat srce pokaže pravo pot, ne glede na tisoč preprek, ki se vam postavijo po robu, ko greste po pravi poti. Le skozi preizkušnje in težave rastete, postajate iz dneva v dan močnejši in si znate izboriti prihodnost, ki vam pripada.

Simbioze človeštva že zdavnaj ni več, zato potrebujete prave usmeritve, ki prihajajo od zunaj, saj notranje lastnosti lahko prepoznate šele, ko se udejanjijo v vaši notranjosti, in potem lahko delujete tudi na zunaj.

Notranje in zunanje poti se razlikujejo v tem, da prve prihajajo iz srca, druge iz razuma.

Ko udejanjite srečo v majhnih poteh, v majhnih uspehih, in ko si za cilje zadate udejanjanje prihodnosti, ki si jo vsakdo želi v svojem srcu, se bližajo poti simbioze srca, duha in notranjega razuma. Takrat z lahkoto premagate vse ovire na poti doseganja vaših ciljev.

Ko znate biti vzor medsebojnega sodelovanja in ločevati prave poti od stranpoti, vam bodo sledili vaši bližnji.

Ko pa znate ločevati ego od duha, ko si znate izboriti kar vam pripada in udejanjite svoje želje še v najmanjšem napredku, vam bodo sledili tudi drugi, saj bodo zaznali iskrico v vaših očeh, ki vas osvobaja bremen preteklosti, oznanja zazrtost v ta trenutek, v pravičnost razvoja človeštva in videnje širše slike, kot jo pozna vaš razum.

Pojdite naprej tudi, če vas drugi zaustavljajo. Vsi še ne premorejo poguma za potrebne spremembe, saj obstoječi sistem oz. situacija ne zadovoljuje nikogar, a marsikomu je tudi to dovolj. Pot v neznano lahko vodi v izgubo trenutnega zadovoljstva, a nujno vodi do še večje sreče. Ko začutite napredek v svojem srcu je to ena in edina pot, ki vas privede do uresničitve vseh vaših želja.

Želje morajo seveda biti realne in pisane z vero vase in vero v boljšo prihodnost. A te ne bo, če si je ne izborite sami. Vsak na svojem nivoju naj naredi vse kar je potrebno, da uredi svoje življenje. Potem naj deluje v javno dobro. Vse kar naredite za razvoj človeštva je podprto s simbiozo duha in telesa. Le tako sodelovanje lahko da velike rezultate in privede do novega sistema, ki bo temeljil na zaupanju vase, v svoje sposobnosti in prihodnosti z družbeno ureditvijo, ki osrečuje vsakega posameznika, saj mu daje srečo in prepoznavnost v vsakem nadaljnjem koraku.

Najdite pot miru v sebi, prižgite svečko notranjega upanja in sledite tistim, ki že zaznavajo notranji mir in ureditev bodočnosti v svojem srcu.

Vaš Kralj Salomon, Tutankamon in vsi vaši bližnji, ki jih nosite v svojem srcu, saj srce nikoli ne umre. Vsi vaši predniki so del vas, del vaše poti vase in vere v boljšo prihodnost.

Kar ni bilo namenjeno njim, lahko ustvarijo v vas skozi vašo ljubezen in pripadnost novi in stari zavezi upanja v lepšo prihodnost.

Sandi Dolinar, 28.1. 2018 od 17.15 do 17.40