Duhovni pomen znakov, simbolov in števil

Ko se sprašujemo ali določeni znaki, števila…, v našem življenju imajo neko pomembnost, se včasih znajdemo v začaranem krogu, saj si nismo na jasnem, kaj nam določeni znaki sporočajo.

Poglejmo najprej števila.

Število ena je Božje število in ponazarja Božjo usmerjenost in povezanost v globalnem smislu. Odpira nam tista vrata, za katerimi nas čaka uspeh oz. nagrada za naše dotedanje delo na sebi in ponazarja pot, ki nam odpira vrata duhovnega razvoja, kadar se sprejmemo v svoji notranjosti. Če sanjamo številko ena, nas usmerja na pot razuma in razodetja Božje ljubezni v nas samih. Kadar jo sanjamo v situaciji v povezavi z drugimi števili, nam odpira duhovno pot uvida v notranje bistvo življenja samega. Če jo vidimo večkrat na dan v kontekstu drugih števil, nas opozarja na našo minljivost oz. nepovezanost z bistvom našega življenja, saj ko se zavedamo enosti, nas le ta številka usmerja na pot sodelovanja in dopolnjevanja in je potem ne srečujemo več v takem pomenu.

Številka dva nas usmerja na pot notranje moči in nam daje moč in pogum v vsakdanjem življenju. Ko v sebi čutimo svojo moč, nas ne premaga več skušnjava vsakodnevnih razvad, ki so za nas škodljive in se odpiramo tistim moralnim vrednotam, ki nam odpirajo vrata našega samorazvoja na visokih družbenih normativih. Če jo sanjamo, pomeni da nas čaka preobrat v naši notranji samozavesti in se nam bližajo lepi dnevi. Potrudimo se najti v sebi pot za potrebne spremembe, kajti duhovna nagrada je največja, kadar sami v sebi uzremo potrebne spremembe in jih v naslednjih dneh začnemo uresničevati. Če jo uzremo v kontekstu drugih števil, nas usmerja na pot notranjega razuma in nam daje sigurnost in zaverovanost vase v kritičnih trenutkih naših odločitev in se moramo naučiti poslušati samega sebe in najti notranji mir v sebi in najti pot do svojega srca.

Tri ponazarja pot vase, bližajoče se spremembe na področju notranje samozavesti in nam odpira tista vrata, za katerimi nas čaka duhovni napredek, seveda le, ko se sprejmemo z vsemi svojimi posebnostmi, tako fizičnimi, kot duhovnimi, in nam pošilja uvid v tiste stvari, ki nas hrabrijo na poti vase, ko zaznamo svojo moč v sebi in se ne naslanjamo na druge. Uzrimo popolnost v sebi, kakor v drugih, in blaginja medsebojnih odnosov se nam bliža v veliki meri. Če jo sanjamo, ponazarja tisto pot, ki nas poudarja v najlepši luči in nam zapira vrata napuha, ko se začnemo sprejemati, saj dokler se ne sprejemamo v vseh svojih notranjih in zunanjih posebnostih, ne najdemo prave poti do sebe, do svojega srca, in iščemo izven sebe tisto, kar najdemo lahko le v sebi. Če jo vidimo v kontekstu drugih števil, ponazarja pot, ki nam daje občutek notranje varnosti in zapira vrata starih nerazrešenih težav oz. zadev. Poskusimo razrešiti stvari, ki nas bremenijo in dajmo svoji duši manevrski prostor, ki ga potrebuje, da se najde v kontekstu našega življenja z vso svojo močjo, kajti vsa naša težka bremena vsakdanjega življenja, odtekajo moč naše duše, ki se ne znajde optimalno, ko je ujeta v travme vsakdanjega življenja. Ko sama najde pot do sebe, brez naše zavestne pomoči, se nam blaginja medsebojnih odnosov odmika.

Štiri je svetla številka naše prihodnosti, ki ponazarja trdne temelje naše samozavesti, odpira duhovna popotovanja vase in svoj notranji blagor. Ponazarja tudi notranji uvid v stvari, ki nas še čakajo na naši poti in ponazarja vse kar nas oddaljuje od samega sebe, ko se odmikamo od poti, ki nas hrabri na poti vase in nam odpira vrata notranje blaginje. Naša duša se zaveda naše notranje moči in kadar je ne uporabljamo, nas spravlja na pot notranjega poguma in delovanja v višje dobro. Če jo sanjamo, nas čakajo spremembe na ljubezenskem področju, saj nam prinašajo trdne temelje naše samozavesti in notranje umirjenosti. Opozarja nas tudi na potrebne spremembe notranje samozavesti, saj ko se sprejmemo takšni kot smo, je samozavest dragulj našega delovanja, iz katerega izhaja naša notranja moč in nam odpira vrata vnebovzetja medsebojnih odnosov in optimalnega duhovnega razvoja, saj ko stojimo na trdnih temeljih notranje samozavesti, je duhovna pot nadgradnja oz. blaginja, ki nam odpira vsa vrata, za katerimi se skriva duhovni napredek. Če jo vidimo v kontekstu drugih števil, ponazarja pot modrosti, notranje umirjenosti in ponazarja sprejemanje pravilnih odločitev, kakor tudi ponazarja moč ki nas čaka, ko se sprejmemo v svoji notranjosti in nas hrabri na poti v našo notranjost.

Številka pet je pot modrosti in notranjih odločitev, kadar se odločimo narediti red v svoji glavi. Ponazarja spreminjanje v notranji samozavesti in daje mir in blagor na poti našega spreminjanja. Ko jo sanjamo, pomeni pot vase, v svojo notranjost in ponazarja čisto energijo, ki se nam približuje. Ponazarja tudi pot notranje umirjenosti in sprejemanja samega sebe v najboljši možni luči. Ko jo uzremo v kontekstu drugih števil, nam odpira vrata samozavesti, daje nam notranji uvid in nakazuje bližajoče se spremembe našega doma oz. kraja bivanja, tako v fizičnem, kot duhovnem smislu, ponazarja bližajoče se spremembe.

Šest je številka notranjega miru, umirjenosti, blaženosti. Ponazarja tudi spremembe naše duhovne poti, saj ko dozorimo v svoji notranjosti, se nam bliža blaginja medsebojnih in partnerskih odnosov. Če jo sanjamo, pomeni spremembe, ki so nujne v naši samozavesti in ponazarja notranji mir, ki se nam odmika, če ne uredimo svojega življenja. Potrudimo se narediti tiste spremembe, ki so nujne, da se odpremo Božji ljubezni v nas samih in v sebi najdemo bistvo svojega življenja. Ponazarja tudi notranjo umirjenost, kadar se najdemo v dejavnostih, ki so nam blizu. Kadar jo vidimo v kontekstu drugih števil, ponazarja pot, ki se nam odpira, ko v srcu sprejmemo svojo ljubezen in ko v sebi najdemo pot poguma, ki nas hrabri na poti vase.

Sedem ponazarja duhovni mir, pot vase in ponazarja pot notranje samozavesti, ko se spreobrnemo v svoji notranjosti. Ponazarja spremembe, ki so nujne, da se odpremo pravi poti, ki nam je namenjena v tem življenju in začnemo uresničevati svoje življenjsko poslanstvo. Ne pozabimo se spreminjati iz dneva v dan, saj ko so spremembe naša stalnica, se nam odpirajo vrata notranjega razuma, ki ponazarja notranjo modrost in uvid v notranje bistvo določenih stvari. Ko jo sanjamo, nas usmerja po poti poguma do notranjega cilja in nam daje moč in samozavest za spremembe, ki so nujne v našem življenju, tudi če se jih ne zavedamo oz. ne vemo, da so nujno potrebne, da se spreobrnemo v svoji notranjosti in v sebi najdemo notranji mir in pot poguma. Če je v kontekstu drugih števil, nas usmerja tja, od koder bomo z lahkoto uredili svoje življenje in iz sebe, z duhovno pomočjo, črpali samozavest in notranji mir, ki nas hrabrita na poti vase. Potrudimo se čim prej narediti spremembe, ki so nujne, saj Bog nas nagradi še za tako majhen korak v naši notranjosti.

Osem je pot miru in samozavesti, kadar smo naredili potrebne spremembe na sebi in ponazarja notranjo moč, ki nas izstreli v zvezde. Ponazarja pot poguma in notranjega miru, ko nas nihče več ne more zaustaviti na naši poti sprememb in notranjega miru. Ponazarja blaženost medsebojnih odnosov, ko se sprejmemo v svoji notranjosti v vseh svojih posebnostih. Ko jo sanjamo, nas usmerja po tisti poti za katerimi nas čaka vnebovzetje notranjih medsebojnih odnosov, nas čaka vse tisto, kar si želimo v svoji notranjosti in je potreben le korak, da to uresničimo. Ko jo sanjamo, se potrudimo biti še boljši iz dneva v dan in blaginja medsebojnih odnosov je neustavljiva. Če je v kontekstu drugih števil, nas opozarja na še potrebne spremembe, ki jih moramo ustvariti v sebi, da se nam odpre pot duhovnosti v neskončnost našega delovanja, ponazarja nujno potrebne spremembe, ki nas hrabrijo na poti vase, tudi če nas drugi zaustavljajo na tej poti. Zaupajmo vase in v sebi najdimo moč, ko se dvignemo nad vsakdanje težave in v srcu začutimo notranji mir in pravo pot, ki nas bliža občutkom blaženosti.

Devet je moč poguma, ki nas povezuje s celotnim stvarstvom in je najvišja številka duhovnega delovanja, saj vsakdo deluje na svojem nivoju, izhaja iz svoje notranje moči, ki se iz dneva v dan nadgrajuje z duhovnimi spremembami v nas samih in nas hrabri na poti vase. Kdor sanja številko devet, je na poti najvišje resnice in se spreobrača v svoji notranjosti po Božji volji. Potrudimo se narediti še tisti majhen korak do naše blaženosti, ki nas povezuje z Bogom in v svoji notranjosti najdimo pot poguma in notranje moči, ki jo nam nihče več ne more vzeti. Če je v kontekstu drugih števil, se nam odpira pot, ki nas osvobaja vseh krivic, ki so nam bile storjene v preteklosti in nam daje moč in zaupanje vase in v celo človeštvo, predvsem pa v popolnost vesolja in v karmičnost Božjih zakonov, ki nas osvobajajo vseh krivic, kadar delujemo iz svojega srca.

Deset je Božje število, ki ponazarja pot vase in pot svojega notranjega razuma oz. notranjega uvida do najvišjih možnih Božjih resnic, odpira nam vsa vrata, ki si jih zamislimo v svoji notranjosti v želji po služenju samemu sebi oz. Božjemu delčku v nas samih in nas postavlja na pot služenja, ko si to želimo v svojem srcu. Ko jo sanjamo nas postavlja na pot resnice in notranjega uvida v bistvo človeštva in v bistvo Božje pomoči samemu sebi in ponazarja pot duhovnosti, ko jo začutimo v sebi, v svojem srcu, in v svojih globinah razumemo Božje jedro, ki je del naše notranje samopodobe in uvida v notranjost samega sebe. Če jo sanjamo, se spreobrnimo v svoji notranjosti, saj nam ponazarja pot v notranjo blaženost in brezhibno blaginjo notranjih odnosov, ponazarja pot vase, ko se spreobrnemo v svoji notranjosti in nas da na prvo mesto v tisti situaciji, ko se znamo postaviti zase in si izboriti kar nam pripada. To ni sebičnost, ampak pot notranje pravice. Če je v kontekstu drugih števil, nas opozarja na še potrebne spremembe, ki so potrebne da se spreobrnemo v svoji notranjosti in v sebi najdemo notranji mir in pogum, ki nas hrabri na poti vase.

Ko je neko število v kontekstu drugih števil, to pomeni da ga izračunamo kot vsoto ponavljajočih se števil, ki se ponavljajo vsaj desetkrat v enem dnevu in nas tako opominjajo na potrebne spremembe. Ko števila sanjamo, se naša notranja samozavest prečiščuje in nam odpira nova vrata našega samorazvoja. Ne bodimo obremenjeni s števili, saj so le dodatek k notranjemu uvidu, ki nam odpirajo vrata sprememb, ko se znajdemo v slepi ulici odpiranja potrebnih novih poti. Potrudimo se narediti na sebi tiste spremembe, ki so nujne za boljši jutri in v sebi najdimo moč, ki nam jo pošilja duhovni svet, v želji da se spreobrnemo na poti vase in v sebi najdemo tisto moč, ki je potrebna da zaživimo polno življenje, neobremenjeni s preteklostjo in v sebi najdemo najvišji smisel življenja samega, saj življenje ni samoumevno, če ga ne živimo polno.

Najvišje resnice življenja nas postavljajo na pot razuma notranjega uvida v stvari, ki se nam dogajajo v življenju, saj ko stvari in potrebne spremembe razumemo v svoji notranjosti, v samem bistvu, zaživimo polno življenje, ki nas osvobaja vseh krivic, ki so nam kadarkoli bile storjene, saj takrat prihaja čas da se zazremo vase in se potrudimo biti boljši iz dneva v dan in tako nas čakajo tiste spremembe, ki si jih želimo v svojem življenju, saj nam Bog iz dneva v dan, na pot postavlja tiste ljudi, ki prinašajo notranjo radost in veselje v naše življenje in nam zaupajo in pripomorejo k naši lepoti življenja samega.

Če se nam v sanjah velikokrat pokaže lev, nakazuje željo po prevladi v domačem okolju in ponazarja notranjo moč, ko si jo želimo v svojem srcu. Žirafa nakazuje željo oz. potrebo po vstopu v novo okolje, saj v sebi nosi potenciale prilagajanja, kjer se pojavimo. Slon nakazuje prilagodljivost in ponazarja tudi moč v vsakdanjem življenju. Živali na splošno nakazujejo potrebo po notranjem miru in notranjem zadovoljstvu, saj nas osvobajajo krivic preteklosti in polpreteklosti in v sebi nosijo moč po novem začetku. Miši ponazarjajo strah pred preteklostjo in zapiranje vase. Netopirji kažejo na nezaupanje do novih ljudi v naši okolici in nas odstranjujejo iz okolja, kjer se ne počutimo dobro. Podgane kažejo na neuravnovešenost notranjih čustev in občutkov in nam nakazujejo potrebne spremembe na čustvenem področju. Zebra kaže dvoličnost in potrebo po spremembah v vsakdanjem življenju, kadar se ne počutimo dobro v svoji koži.

Hieroglifi nakazujejo usmerjenost v prejšnja življenja in potrebo po odpravi krivic. Osvobodimo se preteklosti in polpreteklosti in ne razmišljajmo več o njej, saj le sedanjost in usmerjenost v višje cilje našega življenja, nas postavlja na pravo pot notranjega razuma in razdajanja notranje moči. Ko se zapiramo vase, odteka naša notranja moč in dobri medsebojni odnosi se nam izmikajo iz naših rok. Potrudimo se biti dober oče in mož, kakor mati in žena in blaginja vnebovzetja dobrih medsebojnih odnosov se bliža. Ko skrbimo le zase, se zapiramo v svoj krog energij in notranja moč odteka tja, kjer je ne želimo uporabljati, v nenadomestljivo potrebo po samopohlepu in notranjem izražanju vsega, kar nas oddaljuje od samega sebe.

Poglejmo še nekaj drugih znakov.

Ko sanjamo samo živali, to nakazuje tudi željo po večji zaščiti v vsakdanjem življenju, saj živali nas čuvajo in nam prinašajo notranjo umirjenost. Ko sanjamo določene znake ali like, nas osvobajajo vsega česar nočemo več v svojem življenju in nam nakazujejo novo pot naprej. Trikotnik ponazarja notranjo moč, kadar se razdajamo za druge. Kvadrat je znak moči, ko jo začutimo v sebi in predstavlja trdne temelje naše samozavesti. Nakazuje potrebo po spreminjanju določene ureditve v našem življenju in potrebo po postavljanju konkretnih ciljev. Petkotnik označuje potrebo po spreminjanju notranje ureditve življenja, saj že označuje večplastnost našega delovanja in želi nam pokazati pot umirjenosti in hrabrosti vase. Šestkotnik nakazuje učinkovitost v vsakdanjem življenju, v reševanju naših težav, in nas usmerja na tisto pot, po kateri bomo najlažje dosegli svoje cilje, ko se sprejmemo v svoji notranjosti. Osmerokotnik ponazarja večplastnost naših odločitev in nakazuje pot v višjo dobo medsebojnih odnosov.

Potrudimo se biti boljši iz dneva v dan in v sebi najdimo tisto zadovoljstvo, ki nas osvobaja starih odprtih ran in zacelimo rane v našem srcu, kajti le čisto in močno srce nas pelje Božji ureditvi v nas samih, nasproti. Če velikokrat sanjamo znane osebnosti v našem življenju, ponazarjajo željo po moči in notranjem zadovoljstvu, če sanjamo svetovno znane osebnosti, nakazuje željo po slavi in nezadovoljstvo s trenutnim statusom. Če sanjamo zvezde ali druge planete, v sebi iščemo, kar nam še manjka in prosimo za duhovno podporo za vse, kar si želimo v svojem srcu.

Določene zvezde ponazarjajo simbiozo duhovnega in fizičnega življenja in nas postavljajo na pot resnice. Če sanjamo otroke, želimo povečati radost v našem življenju, saj nam kažejo nedolžnost v vsakdanjem življenju in nam odpirajo pot resnice. Ko se zapiramo vase v medsebojnih odnosov, se odprimo resnici v sebi in najdimo pot, ki nam daje upanje na boljši jutri. Potrudimo se razrešiti vse odprte zadeve v medsebojnih odnosih in v sebi najdimo upanje na simbiozo duha tudi v partnerskem odnosu.

Ko sanjamo neznane predmete, nakazujejo izgubljene vrednote, ki si jih želimo v svojem srcu, a se nam odmikajo iz vsakdanjega življenja, saj sreče ne iščemo v sebi ampak drugje, tam kjer nas ne more spraviti na pot zadovoljstva v sebi. Notranja moč izvira iz nas samih in nam odpira čustvene rane, ko je nujno da se postavimo na pravo pot medsebojnih odnosov, kajti večina naših težav izvira iz odnosov, tako do sebe kot drugih. Odprimo se ljubezni v sebi in sprejmimo vse kar nas moti in tako najdimo rešitve še tako nerešljivih zadev.

Kača ponazarja željo po notranjih spremembah in ponazarja spremembe, ki izvirajo iz naše okolice. Če nas želi pičiti, se umaknimo iz kroga ljudi, ki nas ogrožajo v vsakdanjem življenju.

Sonce ponazarja notranjo moč in usmerjenost vase in ponazarja pritok nove moči v naše življenje. Osmica kot znak neskončnosti nas povezuje z višjim ciljem našega življenja in prinaša novo duhovno moč v naše življenje in nas postavlja na pot notranjega razuma in notranje moči v kritičnih odločitvah našega življenja.

Potrudimo se v sebi najti moč, ki je potrebna da se zoperstavimo vsem skušnjavam in se odprimo notranji ljubezni, saj tudi če nas vsi zapustijo iz svoje želje po sebičnosti, nas Bog čuva v našem srcu in v naše življenje pošilja Angele in Bogove, ki nas čuvajo na preizkušnjah vsakdanjega življenja, vsakemu na svojem nivoju, kot si zaslužimo v svojem srcu in razdajanju samega sebe, v višje cilje našega obstoja.

Kdor želi postati eno z Bogom, se mora odpreti svoji notranji moči in ljubezni v sebi in v sebi začutiti olajšanje ko se spreobrne, v svoji notranjosti in v sebi in v svojem srcu začutiti povezanost s celotnim stvarstvom, kajti Bog nas osvobaja vseh krivic, ko se znamo postaviti zase na pravilen način in znamo pomagati drugim nesebično, v želji po boljši ureditvi sveta in želji po notranjem miru v srcu vsake osebe, s katero si delimo košček v tej naši prelepi deželi.

Pisano po nareku Mihaela, Rafaela, Gabrijela, Uriela…

Sandi Dolinar