Ali smo pripravljeni na Novo dobo?

Včasih se znajdemo v slepi ulici predvsem zato, ker ne poslušamo svojega notranjega jaza. Kaj pa to sploh pomeni? Notranji jaz je poosebljeno notranje bistvo našega bivanja in ponazarja notranji um, ki se aktivira, kadar se obrnemo v svojo notranjost in v sebi iščemo rešitve določenih problemov, saj ko se naslanjamo na druge, so rešitve vedno vprašljive.

Potrudimo se v sebi najti potrebno moč, da se zazremo vase in v sebi najdemo svojo resnico. Kaj pa je resnica? Je pot, ki se nam izmika, kadar ne skrbimo le zase, ampak se ukvarjamo predvsem z drugimi in pozabimo nase in na svojo pot oz. resnico. Naša resnica je naša pot, ki nas osvobaja bremen preteklosti in nam kaže pot v boljši jutri. Ko znamo ločiti med našo potjo in potjo drugih, smo že na poti resnice, ki nas osvobaja vsega kar nočemo več v svojem življenju. Notranji mir nam daje pogum postaviti se zase, saj ko najdemo notranjo umirjenost v sebi, smo močni tudi na zunaj in notranji mir nas osvobaja vsega nemira v naši glavi in nas postavlja na pot notranjega razuma, ki nas postavlja v center lastnega dogajanja.

Ko se sprašujemo kaj je naše poslanstvo v tem življenju, se obrnimo vase, v svoje zavedanje. Duša nam preko občutkov sporoča vse kar nas zanima, a če smo obrnjeni navzven je kup motečih faktorjev, in občutkov naše duše ne prepoznamo. Duša je izredno subtilna energija, v njej je združeno vse znanje, vsi občutki, vsa ljubezen in vse spoznanje življenja samega in nas usmerja po poti modrosti do končnega cilja. Končni cilj za dušo je enost, enost z vsem kar obstaja in duša se je zaveda zaradi Božanskega izvora. Ko se ločujemo med sabo na osnovi nizkih čustev, v sebi ne najdemo ljubezni, ampak samo tisto, kar nas oddaljuje od samega sebe.

Ljubezen nas vedno postavlja na pot resnice, ko jo začutimo v svojem srcu, saj ko delujemo v višje dobro, se nam odmika blaginja vnebovzetnih odnosov, ki temeljijo na sebičnosti in ko se prepustimo Božanskemu vodstvu v nas samih se nam odpirajo vrata notranje blaginje, ki nas povezujejo z Bogom. Bog se trudi v naša življenja poslati vse tiste preizkušnje, ki nas osvobajajo starih krivic in odprtih ran, kajti ko se sprejmemo v svoji notranjosti, nam blaginja medsebojnih odnosov polzi iz rok samo takrat, kadar se ne znamo postaviti zase in ljudem postaviti meje med dobrim in slabim. Dobro in slabo nas sicer oddaljuje od ljubezni, saj vse je dobro, ko to sprejmemo v svojem srcu in se razdajamo za druge tudi takrat, ko to ni potrebno. Božja moč je vseprisotna v nas samih in nam daje moč in pogum, da v težkih dneh premagamo notranje ovire na poti vase. Saj ko se zazremo vase, v svojo notranjost, nam notranji um nakazuje pot modrosti, ki je potrebna, da se naučimo postaviti zase in v sebi črpamo vso moč, ki nam je dana od Boga. Bog je tisti, ki nas čuva, ko mu zaupamo in se prepustimo notranjim občutkom lepote življenja samega, saj življenje samo nas postavlja na pot resnice, ko jo začutimo v svojem srcu.

Naše srce je organ, ki mu daje moč naša notranja naravnanost, naravnanost v življenje samo in črpa notranjo moč našega razuma na poti premagovanja vsakodnevnih naporov in težav. Ne oslabimo ga s svojimi strahovi in življenju v preteklosti, pojdimo naprej, v novo dobo medsebojnih odnosov, ki se nam bliža nezadržno, a šele z vnebovzetjem medsebojnih odnosov bo dala rezultate, ki si jih želimo v svojem srcu. Nova doba nezadržno prihaja in širi svojo zavest, a ker še nismo pripravljeni nanjo, se nam umika iz vsakdanjega življenja, dokler ne pride do samospoznanja naših notranjih vrednot, toliko časa ne moremo črpati njene notranje moči.

Energija nove dobe je Božja posvetitev novega časa in nam prinaša mir in blagostanje v naših glavah in našem srcu in nam nudi pravično ureditev, ki si jo vsi želimo v svojih srcih. A ne smemo pozabiti nase, na svojo zaverovanost v preteklost, v neločljivost starih vzorcev in vsega, kar ne sovpada z novim časom, ki se nam bliža. Blaginja dobrih medsebojnih odnosov se bliža samo tistim, ki bodo naredili red v svoji glavi in se sprejeli v svoji notranjosti. Ostali morajo počakati na boljše čase svoje notranje zaverovanosti vase, saj Bog odreja kdo je del novega koncepta in kdo ne, in ko se doseže kritična masa vseh, ki si želijo spremembe v svojem srcu, takrat bodo šele prišle bližajoče se spremembe novega obdobja. V srcih bomo čutili razliko tisti, ki se prepuščamo Božji volji. Bog nam pošilja vso ljubezen, ki jo premore, a če je ne sprejmemo v svoja srca, gre v prazno, se izgubi v prostoru neurejenega notranjega razmišljanja kadar ne delujemo iz srca, in v svojem prepričanju vase in pravilnost svojih nazorov, se odmikamo roki Božje pravice, ki skrbi za red in mir na Zemlji.

Torej posvetimo se sebi, zazrimo se vase in v sebi najdimo tisto moč, ki nas bo osvobodila notranjih krivic, starih sporov in postavimo se na pot ljubezni, kajti kadar se sprejmemo v svojem srcu, v svoji notranjosti, nam Božja podoba ni tuja in odmaknimo se iz poti pohlepa in notranjega nemira in čaka nas prava pot, pot nove dobe v naših srcih, ki nam odpira vsa vrata notranjega razuma in blaginje medsebojnih odnosov.

Bog se trenutno odloča o smotrnosti nove dobe, če še nismo pripravljeni nanjo, če ne znamo odpustiti in se sprejeti v novi notranjosti, kaj nam bo nova doba, če še stare ne spoštujemo in se zapiramo vase, v krog svojih energij in se ne odpiramo Božji ljubezni v nas samih, ki nam daje moč in pogum za notranje spremembe, ki so nujne za svojo notranjo preobrazbo.

Potrudimo se biti boljši kot kdaj koli, kajti v vsakem izmed nas se kuje usoda vsega človeštva, dobra milijarda ljudi bo potrebnih, ki bodo ozavestili svojo notranjo moč, da se Bog odloči poslati energijo nove dobe vsem, ki si jo želijo v svojem srcu že danes, a jutri je ne bo, če se ne spreobrnemo v svoji notranjosti. Vsak si zasluži kar dobi v svojem paketu notranjega nemira, saj nered ustvarjamo v svoji glavi kadar se ne ločimo od preteklosti in v svojem srcu dajemo druge na prvo mesto. Prvi smo sami, saj moramo v sebi narediti red in sebe oz. svojo ljubezen do samega sebe dati na prvo mesto in v sebi iskati notranji mir in pogum, ki nas hrabri na poti vase in osvobaja vseh krivic notranjega nemira.

Pisano po nareku Mihaela, Rafaela, Gabrijela, Uriela …

Sandi Dolinar