Duhovnost in Nova doba

Zadnjih nekaj tisoč let je svet podpiral razvite moške duhovne energije, ki so se smele ukvarjati z duhovnostjo in tako napredovale. Zaradi vračanja ravnovesja pa zadnjih stopetdeset let pošilja Bog zelo razvite duše v ženska telesa.

Tako se v tem času z duhovnostjo javno ukvarja veliko žensk, saj so bile prej stoletja zatirane zaradi sistema in niso javno mogle uporabljati svojih darov. Tako Bog vzpostavlja ravnovesje moške in ženske energije.

Delo v duhovnosti

Kdorkoli deluje v duhovnosti, mora imeti odprt dar z ustreznim in dovolj visoko razvitim duhovnim vodstvom, da ima odprt direktni kanal do svetlobe, ki edina lahko razgradi neprečiščeno energijo. Samo z dovolj visokim in ustreznim duhovnim vodstvom lahko zdravite, čistite slabe energije ali izvajate katerokoli drugo delo na področju duhovnosti. Če nimate povezave s svetlobo, ostane del nizke energije na vas, kar postopoma vodi v težave ali bolezen. Posledica nepravilnega delovanja je lahko tudi postopna izguba najvišjih duhovnih energij v vodstvu in prekinitev povezave s svetlobo, saj bi prost dostop nečiste energije motil čistost najvišjih duhovnih energij. Veliko nepravilnih duhovnih tehnik bo tako v Novi dobi potrebno opustiti in manj bo ljudi, ki se bodo lahko profesionalno ukvarjali z duhovnostjo. V novi dobi se bo postavila duhovna zaščita okoli Zemlje, ki bo preprečevala tistim, z napačnimi tehnikami, dostop do nove energije in tako preprečila mešanje energij.

Fizično telo omogoči ustrezne pogoje, delo pa opravlja duhovni svet. Zato mora biti telo fizično dovolj močno, da lahko opravlja duhovno delo. Postavljeni morajo biti trdni temelji, tako vsakdanjega življenja kot tudi duhovnega. Ko se razvijamo, morajo fizičnim slediti duhovni koraki in obratno. Poslušati moramo telo, se primerno hraniti in skrbeti za ustrezno moč in energijsko čistost. Hrano moramo pred jedjo prečistiti in blagosloviti. To naredimo tako, da prosimo svoje duhovno vodstvo, da prečisti in blagoslovi našo hrano. Vsaka telovadba in gibanje čisti fizično telo. Čustvene ali miselne blokade ovirajo pretok energije po telesu, da zastaja po telesu in se ne pretaka prosto. Zato morajo zdravilci in duhovno razviti ljudje redno skrbeti za odpravljanje blokad in vseh drugih motenj, prav tako pa tudi redno skrbeti za zaščito in čistost svoje energije.

Svoje misli lahko usmerimo samo do tam, do koder seže naše duhovno vodstvo. Če kličemo in se obračamo za pomoč k zelo visoko razvitim energijam, ki so najmanj na najvišjem kavzalnem nivoju, se misli usmerjajo v prazno, saj naše misli in vodstvo večinoma ne sežejo tako visoko. S tem smo zelo dovzetni za nižje energije iz astralnega nivoja. Ko sprejmemo nekaj te čustveno neprečiščene energije, je ta še vedno višja od naše, zato se lahko začasno počutimo boljše, sčasoma pa vse slabše, zaradi neprečiščene vibracije. Mislimo lahko, da imamo povezavo s katero od res visoko razvitih energij, vendar je ta povezava omogočena samo redkim duhovno najrazvitejšim ljudem na Zemlji. Duše s kavzalnega nivoja lahko direktno pomagajo samo tistim dušam na Zemlji, katerim seže duhovno vodstvo do kavzala in jim je take energije določil Bog v njihovo vodstvo.

Zaščita

Otroci do enega leta imajo Božjo zaščito, potem pa padejo do tretjega leta pod mamino zaščito. Pri sedmih letih se zaščita od mame loči in otrok postane energetsko samostojno bitje. Avtomatično zaščito imamo še približno do 26. leta, potem pa se pričakuje določena zrelost, da sami znamo usmerjati in čuvati svojo energijo.

Če ne veste, s kom imate opravka, se preventivno zaščitite vnaprej. Ko se z nekom že srečate in zaznate njegovo nečisto energijo, se je vaša takrat že znižala. Splošna zaščita da splošne rezultate. Če želite konkretne rezultate, prosite duhovno vodstvo za konkretno zaščito pred npr. določenimi osebami ali situacijo. Ob fizičnem stiku zaščita vodstva ni mogoča, ampak takrat zaščita čisti našo energijo. Ko kam odpotujete, še pojačajte svoje zaščite, da se bo vaša energija stabilizirala.

Ko se obrnete po pomoč, podporo ali zaščito na svoje duhovno vodstvo, se obrnete na njegov najvišji del, ki nato razvrsti in razporedi ostalo duhovno pomoč tako, da nam nudi optimalno duhovno pomoč.

Duša ima v svojem svetu ogromno sorodnih duš, s katerimi sodeluje, se dopolnjuje, … in ko se neka duša iz te skupine inkarnira v telo, se ostale duše iz te skupine formirajo po Božjih zapisih v duhovno vodstvo te osebe in tako naprej sodelujejo. Naša duša torej vse te energije pozna in z njimi sodeluje, zato se za pomoč obračamo na svoje duhovno vodstvo, da pridejo nam sorodne duše, ki se potrudijo, da nam omogočijo optimalen razvoj in napredek. Če se obračamo na duhovni svet na nepravilne načine, npr. mantre, invokacije, imena raznih energij, se po navadi zgodi, da te energije niso sorodne naši duši, naša duša jih ne prepozna, pride do mešanja energij, nečiste energije in namesto napredka se oddaljujemo od svoje poti.

Duhovna zaščita nas varuje samo pred tem, kar nam lahko škodi in je nujno. Če sami rinemo v neko škodljivo situacijo in bi se iz nje lahko umaknili, se lahko zaščita tudi umakne, saj smo tam po svoji svobodni volji in smo si sami izbrali to izkušnjo. Ne more nas zaščititi niti pred nami samimi in lastnimi (škodljivimi) vplivi ali mislimi. Obnašati se moramo torej odgovorno in ne smemo računati na potuho zaščite.

Razširitev lastnega duhovnega vodstva poteka preko fizičnih nalog in preizkušenj. Urediti moramo svoje fizično življenje in pridobiti ustrezne izkušnje, s katerimi lahko napredujemo. Naša osebnostna in duhovna rast je mogoča samo takrat, ko je naš napredek v ravnovesju na vseh področjih. En korak naprej v fizičnem svetu omogoči en korak naprej v duhovnosti in obratno.

Bolezen je lahko darilo

Če greš predaleč stran od svoje optimalne poti, duhovno vodstvo umakne svojo podporo, da te s težavami odvrne od te poti. Vzrokov za bolezen je več. Lahko so fizični, duhovni, karmični, čustveni… Negativne misli in čustva (fizični vzrok) vplivajo na dušo, zato se bolezen lahko preseli na duhovni nivo. Ranjene duše so duhovni vzrok. Približno 10 odstotkov je karmičnih vzrokov težav in bolezni, saj se večina karmičnega dolga do smrti poravna. Pri naravnih smrtih pride do izravnave. Duša ostane po smrti še 5 do 7 dni v bližini na fizičnem nivoju, da se še od koga poslovi, zahvali in tolaži svojce, potem pa gre na razvrščanje. Duše po smrti sortira Nadangel Mihael, ki v delčku sekunde z zlatim žarkom prebere in pregleda vse zapise te duše, ki so se skozi njeno življenje sproti spreminjali glede na potek njenega življenja. Na astralnem nivoju so zapisani čustveni odzivi, na mentalnem mentalni, na kavzalnem pa duhovni. Po sortiranju se duša razbremeni vseh fizičnih bremen in travm, zato regresija ni smiselna, saj v novem življenju dobimo novo nalogo in ne rabimo več preteklih izkušenj.

Karmični dolg lahko nastane, če nekdo ni izpolnil svojega poslanstva kljub zavedanju, ali je nekdo delal res velike prekrške. Pomembno je samo, kolikšen del svojega poslanstva je nekdo izpolnil, ne pa, kako pomembno in veliko poslanstvo naj bi to bilo. Vsak od nas je pomemben del celote, zato poslanstev ne merimo po pomembnosti. Vsi smo pomembni, da lahko celota uspešno deluje. Karmični dolg je zapisan v Božji karmični zavesti, ki je na zelo visokem nivoju in ne v Božjih zapisih. Prej je bilo karmičnega dolga manj, okoli 3 odstotke. Vsakih 2000 let se človeštvo prečisti in se dolgovi izravnajo. To veliko delo sta npr. do sedaj opravila Buda in Jezus, zdaj pa je spet čas za večje čiščenje. Človeštvo se zdaj množično čisti preko številnih bolezni, težav, kriz, nesreč, pa tudi preko ljubezni, sočutja, meditacije ipd. Apokalipsa naše dobe je strah, lakota, jeza in sovraštvo. Zato zdaj prihaja čas nove dobe, da se energetsko dvignemo nad trenutno situacijo in zaživimo v ljubezni in sožitju.

Za dušo je popolnost to, da izpolni svoje poslanstvo. Duša dobiva energijo skozi kronsko čakro, v svojem težišču v srčni čakri pa ima zaščitnike, nadzornike, ki ščitijo zapis duše. V zapisih so določeni že vsi naši darovi, s katerimi lahko izpolnimo naše poslanstvo. Bog že pred rojstvom določi poslanstvo duše ter ji podeli darove in vso potrebno duhovno podporo za njegovo izpolnitev. Pregleda izvore duš ljudi, ki bodo okoli te duše v njenem novem življenju, določi ustrezne družinske in druge povezave ter izbere dušo za njen optimalni razvoj. Darovi duše se aktivirajo šele takrat, ko ima dovolj trdne, stabilne temelje in si jih tako zasluži. Če ima duša pomembnejše poslanstvo, se hitreje prebudi v človeku in se ga bolj zgodaj zaveda, prestati pa mora težja šolanja in preizkušnje. Najrazvitejše duše prehajajo iz nezavednega v zavedno in pridobijo dostop do poslanstva takrat, ko presežejo miselne vzorce in čustvene blokade, se ne vrtijo več v krogu in imajo postavljene trdne temelje. Energije so višji aspekt duše, ki je že ozavestila svoje delovanje.

Zapis duše in božanski zapisi so shranjeni v zgornjem levem delu duše. Sprednji del duše predstavljajo miselni vzorci in jeza. Ostala čustva so shranjena v zadnjem delu duše, zato nas lahko ob čiščenju čustvenih vzorcev med meditacijo vleče rahlo nazaj. To je astralni nivo, ki ga duša preseže, ko dokončno v korenu očisti čustvene vzorce in lahko napreduje v višji mentalni nivo. Ranjene duše gredo iz višjega spet nazaj na astralni nivo, da presežejo vzrok in očistijo čustveno ranjenost. Izgubljene duše ostanejo na fizičnih nivojih in po Božji volji dobijo priložnost, da se odkupijo.

Sandi Dolinar