Bogovi, Boginje, Božanstva, Angeli, Mojstri 2. del

Angelsko kraljestvo ima svojo hierarhijo, ki deluje na različne načine. Serafi čuvajo Božji prestol, Kerubi nas učijo skrivnosti življenja in nam dajo Božjo moč, ko si jo zaslužimo.

Prestoli v povezavi z Božjo zavestjo nam odpirajo tista vrata, ko nam ni treba več skrbeti zase, ampak se prepustimo Božji volji v nas samih. Gospodstva nam dajejo zavetišče vsak dan posebej in nas čuvajo na naši poti do vnebovzetja medsebojnih odnosov.

Vladarstva nam dajejo moč in pogum za vse, kar rabimo, da se odpremo Božji volji v nas samih. Moči nas usmerjajo po poti razuma do notranjega miru in nam dajejo moč in pogum, da se obrnemo vase, ko je to potrebno. Oblasti nam omogočajo pot do notranjega zadovoljstva in nas umirijo v težkih trenutkih. Nadangeli so naši zaščitniki in nas usmerjajo na Božjo pot, ko zaidemo na stranpota po lastni krivdi in se ne obrnemo vase, ko je to potrebno. Angeli nas čuvajo pri naših vsakdanjih opravilih in nam prinašajo Božja sporočila o tem, kako se moramo spreobrniti v svoji notranjosti, da najdemo v sebi pot ljubezni in miru.

Ne ustrašite se notranjih sprememb, ki so nujne, da v pravem trenutku najdete pravo rešitev. Ne ustrašite se sprememb, ki jih ne zaznavate kot trenutno potrebne, kajti Božja moč je vseprisotna v vsakem delčku vašega življenja in vam odpira tista vrata, o katerih niti sanjati ne upate, ko si zaprete vrata notranjega napuha. Le-ta vas oddaljuje od notranjega bistva in vam zapira vrata samorazvoja, saj ko želimo dobro le sebi, se nam zapira blaginja dobrih medsosedskih odnosov z vsemi, ki nam stopijo na pot in nam želijo pomagati, ko zaznajo našo notranjo stisko.

Prava pot je pot poguma, ki nas bogati v naši notranji trdnosti in nam odpira vrata samorazvoja na široko, tako da lahko najdemo v sebi vse potrebno za notranji mir, ki nas odpelje razodetju Božje ljubezni v nas samih nasproti. Strah nastopi takrat, ko se ne odpremo svoji notranji moči, ko ne verjamemo vase in v to, da smo sposobni premagati vse ovire, ki se nam postavijo na pot.

Bogovi izražajo Božjo voljo in nam nudijo oporo takrat, ko jih najbolj potrebujemo. Ozaveščajo našo pot do notranjega miru, harmonije in notranje moči, tako da nas povezujejo na astralnih, mentalnih in kavzalnih nivojih v celoto, ki se ji odpira pot do blaginje, ko se sprejmemo v svoji notranjosti.

Boginje nas čuvajo in usmerjajo po tisti poti, ki je za nas ključna za spremembe, ki nas bogatijo iz dneva v dan, in nam dajo moč in pogum za premagovanje vsakdanjih težav. Poosebljajo Božjo moč in nam dajo delček sebe, da se lahko spremenimo v svoji notranjosti.

Božanstva nas čuvajo in usmerjajo po tisti poti, ki nam odpira vsa vrata notranjega blagostanja in poti v raj medsebojnih odnosov. So del Božjega razuma in nam dajejo vse, kar je potrebno za našo usmeritev na pravo pot. Zeus vam daje notranjo moč za samosprejemanje in samospoznanje in občutek blaženosti. Afrodita nam kaže pot do notranje lepote. Hera nas uči ljubezni, potrpežljivosti in notranjega sprejemanja, Angus pa Božje vladavine v notranjem zavedanju in sprejemanju. Pozejdon nam daje vse, kar rabimo za odkrivanje naših notranjih potencialov.

Ko premagamo astralne vzorce, si odpremo vrata poti, ki nadgrajuje naše spremembe na tistih nivojih, kjer je potrebna modrost za dosego nekega cilja. Ko premagamo mentalne vzorce, si odpremo vrata notranjega uvida v širšo sliko našega bistva in jedra našega obstoja.

Se nadaljuje…

Sandi Dolinar