Čakre 2. del

Čakre so energetski vrtinci, ki nas povezujejo z duhovnim svetom in nam prinašajo moč in pogum v vsakdanje življenje. Svojo energijo moramo ohranjati čisto, za to poskrbi z uravnavanjem energije naša duša in duhovni svet, ki nam je namenjen za duhovno pomoč. Človeški faktor je pri odpiranju čaker nezaželjen, saj je tako stanje, kot ga določi duša, optimalno. Kdor želi čakre odpreti, ko še ni zrel za kaj takega, ga čakajo še večje težave, saj ne zna ločiti svoje energije od energije drugih in zapade v čustvene stiske, ki so posledica mešanja zunanjih energij s svojo notranjo energijo, ki potem ni več samo naša in nam to odpira vrata v notranji nemir in čustveno preobrazbo, ki ne temelji na osnovi ljubezni, ampak manipulacij. Čakre se zapirajo tudi pod vplivom stresa, nezadovoljstva in vsega, kar nas oddaljuje od naše sreče. Odpirajo se na podlagi naše iskrene ljubezni do samega sebe, kakor tudi drugih, saj ljubezen prinaša nova spoznanja življenja samega in odpira tista vrata notranjega miru, za katerimi nas čaka srečno in umirjeno življenje. Poglejmo kako lahko sami z delom na sebi uravnavamo energijo čaker.

Prva čakra je namenjena odnosu do sebe, samosprejemanju, odnosu do svojih staršev, denarju, odnosu do drugih, predvsem bližnjih in vsem, kar je povezano z našim fizičnim življenjem. Odpira se, ko verjamemo vase, v svoje zaznave in v notranji mir. Zapira se ko smo polni ega, napuha, ko se odmikamo od svoje resnice in notranje umirjenosti. Ko smo v stresu je stik s samim seboj nemogoč, zato predelajmo kar lahko, ostalo sprejmimo in pojdimo naprej neobremenjeni s preteklostjo in travmami, ki nas dušijo na poti našega samorazvoja.

Druga čakra nas spaja z našo samozavestjo, notranjo umirjenostjo, odnosom do drugih kadar smo v stiku s seboj in nam kaže pravo pot in usmerjenost na čustvenem področju kadar se izgubimo v poplavi različnih interesov. Odpira se, ko smo čustveni na osnovi naših notranjih zaznav, ne interesov in ko pokažemo svoja čustva tudi navzven. Zapira se, ko ne verjamemo vase, ko ne damo sebe na prvo mesto, ko ne zaznamo notranjih potreb in želja po mirnem in urejenem življenju.

Tretja čakra ponazarja našo notranjo moč, naš pogum in usmerjenost vase. Pomembno je, da je odprta toliko kolikor smo sposobni prenesti fizičnih obremenitev, da nas ne zaduši napuh in ego. Odpira se, ko smo močni, trdni v veri vase, ko verjamemo v svoja izhodišča in notranji mir. Zapira se, ko se odmikamo od poti, ki nam je namenjena in ko ne verjamemo, da nas čakajo lepe stvari in se ne upamo predati svojim čustvom, občutkom in notranjim zaznavam.

Četrta čakra je sveta čakra, ponazarja notranji razum, čustva, nas oddaljuje od drugih kadar nismo v stiku s seboj, ponazarja notranjo umirjenost, ko se sprejmemo in razumemo ter nam da iztočnice za delo na sebi in samosprejemanje kadar smo na poti odpuščanja. Odpira se, ko smo v stiku s svojim notranjim jedrom, ko verjamemo v duhovni svet in njegovo podporo, ko izkazujemo iskrenost, potrpežljivost in notranje zaznave pokažemo tudi navzven. Zapira se, ko ne zaupamo v svojo intuicijo, ko ne znamo pokazati svojih čustev, zaljubljenosti, ko ne odpuščamo in ko iščemo krivce za svoje neuspehe izven sebe.

Peta čakra je namenjena našemu govoru, ponazarja notranje želje, ko si želimo kar nam veli srce in se odpira, ko smo v stiku s seboj in svojo okolico. Ne obremenjujmo je po nepotrebnem z razlaganjem stvari, ki se nas ne tičejo in mečejo slabo luč na nas. Odpira se, ko smo v stiku s seboj, s svojim notranjim mirom, ko izhajamo iz sebe in najdemo potešitev svojih želja v svojem ožjem družinskem krogu. Zapira se ko smo oholi, ko ne prenesemo drugih, ko ne zaupamo vase, v svoje jedro, v svojo potrpežljivost in popustljivost.

Šesta čakra ponazarja notranje uvide, je čakra jasnovidnosti, vpogleda vase na višji vibraciji in ponazarja notranji razum, ko se sprejmemo in damo delo na sebi na prvo mesto. Odpira se, ko smo predani sebi in veri v boljši jutri, ko smo samozavestni, ko se znamo postaviti zase in si izboriti kar nam pripada. Zapira se, ko ne verjamemo vase in se oddaljujemo od svojih interesov, želja in ciljev.

Sedma čakra je čakra duhovnosti, odpira nam višje cilje življenja in ponazarja simbiozo fizičnega in duhovnega sveta. Se odpre vedno, ko ljubimo sebe in bližnje, ko se odpiramo na osnovi naših najvišjih moralnih vrednot in nam daje veljavo v duhovnem svetu. Zapira se, ko ne verjamemo vase, ko ne odpuščamo in ko ne iščemo nove poti z delom na sebi.

Zaupajte vase in bliža se vam prihodnost, ki si jo želite, ko ste v simbiozi s tistim kar verjamete in verjamete kar ustvarjate. Pogum, moč, trdnost so vrline hrabrih in uspešnih, pojdite po moč, ki jo nosite v sebi, uzrite popolnost v delu na sebi, samosprejemanju in odpirajo se vam boljši in lepši časi, ko verjamete vase, svoje dobre lastnosti delite z drugimi in jim pokažete pravo pot s svojim vzorom in zgledom biti potrpežljiv v vsaki situaciji. In ko najdete tisto, kar iščete v sebi, predajte to drugim in jim tako odprite srce in zaupanje vase.

Pozdravlja vas vaš brat Jezus, Kralj Salomon in vsi, ki vam kažemo pot na osnovi vere vase, samozaupanja, samozavesti in se bližamo novim spoznanjem o sebi, ko spoznamo svet kot celoto in sebe kot delček popolnosti notranjega miru.

Sandi Dolinar