Prehod duše v telo

Ob spočetju otroka se nam poraja cel kup vprašanj. Kdo določi dušo, ki bo v tem telesu? Ali duša pozna svoje starše…?

Ko ženska zanosi, Bog čez par dni določi dušo, ki bo v tem telesu. Najprej pregleda Božje zapise in energetske povezave duš, ki so v telesih staršev in vseh, ki bodo del novega življenja. Pregled energije teh duš je v tem trenutku kot tanek žarek, ki poteka od duše v fizičnem telesu, do izvora vsake duše v duhovnem svetu. Pregled duhovnih zapisov o vseh teh dušah, pokaže vse povezave vseh vpletenih duš, ki so trenutno na zemlji in vseh duš, ki so trenutno v duhovnem svetu, a so med njimi povezave. Pokaže trenutni razvoj in trenutno stanje opravljenega poslanstva določene duše. Na osnovi teh zapisov in načrtovanega namena novega življenja Bog določi tako dušo, ki bo sposobna uresničiti namen tega življenja in po drugi strani, mora to življenje zagotavljati duhovni razvoj duše.

Vsi smo del tega sistema in smo na različnih nivojih različno povezani in prepleteni ter skupaj tvorimo celoto, enost in eno. Nekatera življenja se nadaljujejo, druga prepletajo, nekatera ne. Vsako pa se začne z novo nalogo, novim načrtom…

Ko je duša določena, dobi zapise o inkarnaciji in dobi možnost vpogleda v duhovne zapise svojih staršev in vseh, ki bodo del življenja tega otroka. Prek teh zapisov duša spoznava v kakšno okolje se podaja, spozna starše, njihove načrte duš, … Teh devet mesecev ima duša čas, da ustvari svoje spomine o tem, kaj jo čaka.

Ko se bliža rojstvo, se duša intenzivno pripravlja na utelešenje, v zadnjih treh do štirih mesecih nosečnosti, se občasno približa materi, da se njuna energija počasi sinhronizira. Ko se duša ob rojstvu utelesi, izgubi dostop do zapisov, ki jih je preučevala devet mesecev. Ob utelešenju s seboj  prinese zapis načrta duše, to je poslanstvo v tem življenju. Ta zapis predstavlja pot v popolnost življenja. Ob določitvi katera duša bo v tem telesu, Bog določi tudi duhovno vodstvo, duhovne potenciale in prej omenjeni načrt duše. Duhovno vodstvo so duhovne energije, ko bodo tej duši in tej osebi, na razpolago za duhovno energetsko pomoč, podporo in zaščito. Duhovno vodstvo stremi k temu, da nam pomaga pri uresničenju našega poslanstva, ko zaidemo s poti načrta duše, nas duhovni svet usmerja skozi preizkušnje, da se zopet postavimo na pravo pot. Ravno tako nam naši duhovni potenciali pomagajo pri uresničenju našega poslanstva. Se pa začno odpirati takrat, ko si ustvarimo trdne temelje naše prihodnosti in duhovna pot predstavlja nadgradnjo našega življenja. Naša svobodna volja nam omogoča izbirati pot do naše popolnosti bivanja na zemlji in duhovnega razvoja v zavestnih korakih spreminjanja samega sebe na poti sprejemanja samega sebe kot naš najvišji ideal.

Ker pa se načrta duše, ki nam omogoča pot do popolnosti, zavestno ne zavedamo, poteka duhovno usmerjanje na nezavedni ravni. Šele, ko ozavestimo svoje duhovno delovanje pride čas, da se energija duše zlije z energijo fizičnega telesa in takrat počasi, korak za korakom, začnemo zavestno sprejemati svoje poslanstvo in odločitve, ki nas popeljejo na pot nove zavesti fizičnega in duhovnega razvoja našega življenja.

Kolektivna zavest vseh načrtov duš oz. poslanstev vseh duš, ki so trenutno v fizičnih telesih, zagotavlja popolnost našega razvoja, a šele s tistim dnem, ko se kritična masa začne zavedati in uresničevati svojo popolnost.

Sandi Dolinar