Jedro Božje popolnosti 1.del

Ko se zazrete v svojo notranjost, najprej opazite vse spremembe, ki ste jih naredili na sebi v zadnjem času. A nikakor ne uzrete svoje popolnosti, če niste v stiku s samim seboj in svojim notranjim jedrom. Notranje jedro je vaša popotnica na višje nivoje zavedanja, pot vase in v vašo blaženost. Blaženost je izraz notranje umirjenosti v vsakem trenutku, v še tako stresni situaciji. Kar vas oddaljuje od samega sebe so vzorci, ki vam ne dajo spati, ko ne zaupate vase in ko niste v stiku s samim seboj.

Kaj sploh je naše notranje jedro, je to le fikcija ali res obstaja? Obstaja v vsakem posamezniku, dobite ga, ko ste stari 3, 5 ali 7 let kot nagrado in nadgradnjo vašega dotedanjega razvoja. Notranje jedro vas vse skupaj spaja v zaokroženo celoto in vam daje moč in pogum za notranjo umirjenost, hrabrost in iznajdljivost v vsaki, še tako težki situaciji. Ko se zazrete vase, najprej opazite notranji nemir, ki vas oddaljuje od vas samih in vam ne da spati, ko se ne znate zazreti vase in ko ne znate reševati problematičnih situacij sproti. Zazrite se vase in v sebi uzrite popolnost z delom na sebi in notranjo umirjenostjo kljub močnim zunanjim dražljajem. Najlažje se je smiliti samemu sebi in uzreti popolnost le ob hvali drugih. A notranje jedro trpi, ko niste v stiku s seboj in si ne znate postaviti mej in pravil igre v vsakdanjem življenju.

Notranje jedro je kot majhen obroček. V vašem notranjem jedru so vsi zapisi vesolja, vse informacije in integracije, ki vas povezujejo med seboj v neko zaokroženo celoto celotnega človeštva. Jedra so med seboj povezana s tanko nitko, energetsko vezjo, ki vam vsem skupaj daje vse potrebne informacije, izhodišča in moč iti naprej v novo prihodnost človeštva. Smernice razvoja določa Bog, na svojem mikronivoju vsakdo soustvarja kolektivno zavest človeštva.

Notranje jedro je udeleženo v zapisih človeštva kot notranji mir in izhodišče za razvoj ter napredek na vseh tistih področjih, kjer človeštvo samo ne zna ubrati pravih poti, izbrati pravih možnosti in se ne zna pravilno odločati. Ko poslušate srce, ste v stiku s samim seboj, a kaj ko vas interesi oddaljujejo od prave poti, poti harmonije, vzajemnosti, sodelovanja, enosti in enakosti.

Božje jedro deluje na naslednji način. Ko si nekaj zaželite, so vaše misli usmerjene v dosego tega cilja. Vaše notranje jedro hrepeni po uresničitvi vseh vaših ciljev in želja, ki so v stiku z okolico in razvojem človeštva. Vse vaše cilje in želje vaše notranje jedro pošilja v duhovne dimenzije kot nekakšen zapis vaše popolnosti in se trudi poslati te zapise na čim višje duhovne nivoje, kar je potrebno da se ustvarijo zrcalne slike vseh vaših projektov, želja in ciljev. Ko te slike oz. želje prispejo v duhovni svet na vašem nivoju, jih vaša duhovna pomoč, podpora in zaščita obdela v neko logično zaokroženo celoto in jih pretvori v astralne, mentalne in kavzalne projekcije, ki potem dospejo na vedno višje duhovne nivoje in na koncu se zrcalijo v Božjem jedru.

Božje jedro je celota vseh zapisov vesolja, celota samega Boga in vas vse skupaj spaja v neko zaokroženo celoto samega sebe. Božje jedro obdela vse vaše zrcalne slike vaše popolnosti, v katerih so zajete vse želje in cilji vaše prihodnosti, saj tako nakazujete v katero smer se želite razvijati. Božje jedro potem v nekaj milisekundah obdela vse te vaše zapise, jih primerja z vašo realnostjo, sposobnostmi in jih korporira v neko zaokroženo celoto rešitev, ki vas lahko popelje na višje nivoje zavedanja in vam kot opcijo ponudi vse te rešitve, med katerimi lahko s svojo svobodno voljo izbirate sami. Lahko se tudi odločite, da ne izberete nobene te popolne opcije in greste svojo pot v življenju, a izbira je vaša.

Želite popolnost, notranji mir ali le hrepenenje po vsem tem?

Ko se odločate, nikdar ne pozabite poti v raj, to je pot vaše samostojnosti, vašega notranjega samosprejemanja. Ne odtujujte se od družbenih norm, te vas vračajo v kalupe razvoja človeštva v vaše najvišje dobro, saj normativi so zbrani zato, da vam nudijo celovite rešitve samega sebe. Notranje jedro funkcionira tako, da prebere vse te možnosti, ki so poslane od Božjega jedra, jih preoblikuje v neko zaokroženo logično celoto in vas poizkuša usmerjati po poti poguma, po poti hrabrih in vam daje iztočnice za vašo prihodnost.

Prihodnost, preteklost in sedanjost so vsi termini iste dimenzije, a si v različnih časovnih intervalih bodočnost gradite sami. Vzporedne dimenzije predstavljajo izlitje Božje energije na vsakega posameznika in vas postavljajo v kalupe Božje ljubezni, ko jo zaznate v svojem srcu. Vzporedne dimenzije niso prisotne v vaši sedanjosti, ampak vam odpirajo vrata v nov svet, svet popolnosti in enakosti, in obstajajo na višjih dimenzijah oz. frekvencah vašega bivanja. Ko si znate dvigniti vibracijo z delom na sebi, samosprejemanjem in neodtujevanjem od družbenih norm, vas okolica nikakor ne more izolirati, ampak vas sprejme v svoje jedro.

Vsako jedro tvori kolektivno zavest na več nivojih in ko soustvarjate kolektivno zavest z delom na sebi, samosprejemanjem in odpuščanjem je to popotnica na višje nivoje zavedanja, ki jih lahko zaznate v svojem notranjem jedru. Notranje jedro prinaša vpogled v celotno človeštvo, soustvarja hrepenenje po boljših časih, oddaljuje vas od napuha, ega, nestrinjanja z vsem dobrim, če ni to v kontekstu vaših želja. A enkrat se je treba postaviti v vrsto soustvarjanja človeštva na najvišji možni ravni.

Božje jedro hrepeni po enosti, enakosti in vam daje iztočnice, da se začnete zavedati popolnosti višjih dimenzij v vsakdanjem življenju. Višje dimenzije so zapisi vesolja na višjih frekvencah, ki jih lahko zaznate, ko ste v stiku s svojim notranjem jedrom, ko si znate postaviti pravila igre in ste v stiku s samim seboj. Tudi notranje jedro hrepeni po soustvarjanju vseh Božjih resnic vesolja v vašem vsakdanjem življenju, zato vas usmerja skozi vzporedne dimenzije na pravo pot, da ste lahko v stiku s seboj, da si znate izboriti, kar vam pripada, in da znate najti pravo pot poguma in blaženosti v vsakem trenutku vaših kritičnih situacij.

Ne pozabite nase, ko pomagate drugim, pomoč je koristna le, ko ne škodujete sebi, ko se znate zazreti v svojo popolnost in jo prenašati na druge z delom na sebi, samosprejemanjem in uveljavljanjem Božje volje v vsakdanjem odločanju, kaj je za vas prava pot in kaj ni.

Se nadaljuje…

Sandi Dolinar