Vera vase – 4.del

Sprejmite se v svoji notranji samopodobi in naredite korak naprej z ozaveščanjem svojega poslanstva. Najprej si uredite trdne temelje svoje notranje samozavesti in vere vase, potem pojdite naprej neobremenjeni s svojo prihodnostjo in preteklostjo. Najdite mir v sebi v vsaki še tako stresni situaciji.

Notranji mir seveda ne pride kar sam od sebe, ampak si ga morate izboriti sami z delom na sebi, samosprejemanjem in odpuščanjem. Notranji mir je stanje samozavesti, ko vzpostavite stik s seboj in vsemi svojimi notranjimi vrlinami. A pokazati jih morate navzven, drugače v sebi ne najdete miru in pravih poti do samorealizacije. Notranji mir postane stalnica, ko zaupate v svoje notranje vrline in znate postaviti meje samemu sebi.

Ko zaupate vase ste že na poti ozaveščanja svojega poslanstva. Ko začnete delati na sebi, se notranje spreminjate in začnete iskati nove poti samorealizacije. Samorealizacija je stanje notranje zavesti, ko uresničite vse svoje želje in začnete delati v javno dobro.

Javno dobro je vse kar je koristno za razvoj človeštva in vas dela pomembne, saj pomagate razvijati človeštvo na višje stopnje duhovnega in moralnega razvoja.

Ko se sprejemate, sprejemate tudi nove poti, ki se vam bližajo oz. odpirajo, ko ste v stiku s seboj, postanete kar ste oz. kar si želite in daste delček svoje popolnosti tudi v razvoj človeštva.

Notranji mir vas dodatno spodbuja, da širite svojo zavest, in ravno uresničevanje poslanstva vsakega posameznika je tisto, kar prinaša lepše čase v razvoju človeštva. Blaginja je v sodelovanju in usmerjanju svoje notranje energije v kolektivno zavest človeštva, ki prinaša nove smernice in poti v nadaljnjem razvoju.

Ko nekdo zaide iz svoje poti, ga lahko usmerite s svojim vzorom in zgledom, saj le vzori in zgledi vlečejo druge, da postajajo boljši iz dneva v dan.

Ko si postavite meje med egom in notranjim mirom, pride poslanstvo kar samo na dan. Ko ste bili položeni v zibelko, je bil že določen vaš vpliv na celoten razvoj človeštva. Nič ni naključno in nič ni samemu sebi namen. Vsakdo ima svoj delček popolnosti, ki ga dobi ob rojstvu. To je delček vaše duše, ki zavedno in nezavedno uresničuje vaše poslanstvo. Zavedno skozi vaše notranje občutke, saj vam tako narekuje poti in smernice vašega potrebnega razvoja. Nezavedno pa skozi večplastno duhovno delovanje.

Duša ni le telo ali duh, ampak je večplastna v svojem delovanju in sodelovanju z duhovnim svetom.

Ko pride čas za vaš razvoj, se vaša duša poveže z vašim notranjim stanjem in s svojim večplastnim delovanjem vpliva na vašo prihodnost z ustvarjanjem večplastnih dogodkov v vzporednih dimenzijah vašega bivanja, kar se kaže v vašem sprejemanju prihodnosti kot nekaj že uresničenega, saj je že udejanjeno v duhovnih sferah. Ko se poveže z vašo realnostjo, dobi tudi fizično obliko.

Fizičen izgled nekega dogodka je le realnost nečesa kar je bilo najprej ustvarjenega v duhovnih nivojih. Ko se znate povezati z duhovnimi nivoji vsak na svojih temeljih, prihaja večplastna duhovna pomoč, ki vam uredi vse temelje vaše prihodnosti. Le odpreti morate svoje srce in najti pot do simbioze samega sebe s svojo prihodnostjo.

Prihodnost ni nekaj, kar je prepuščeno naključjem, ampak se vsak trenutek nadgrajuje na duhovnih nivojih in tako tvori večplastno kariero vsakega posameznika. Le potruditi se morate urediti svoje fizično življenje, ne zaustavljati energetskih pretokov, saj ko energija iz duhovnega sveta priteka direktno k vam, ste eno s samim seboj in soustvarjate prihodnost človeštva na najvišjih možnih temeljih.

Ne obstaja ne prihodnost ne preteklost, ampak obstaja neskončen trenutek tega trenutka, ki se zrcali v vaši prihodnosti in preteklosti, ko jo sprejmete kot izziv na vaši poti udejanjiti vse kar si želite v svojem srcu.

Vsak trenutek ima svoj namen. Ustvarjati simbiozo med tem kar ste in tem, kar si želite v svojem srcu. A pot je včasih težka, ker se ne poslušate, ne upoštevate prioritet in ne najdete kompleksnih rešitev vsake še najmanjše težave.

Težave so izziv preteklosti in prihodnosti, saj se zrcalijo v prihodnosti le, če ne najdete poti do sebe in hočete vedno le ustrezati drugim.

Tukaj ste zaradi sebe. Da si izborite lepšo prihodnost, tako zase kot celotno svetovno populacijo. To pa vam lahko uspe le z delom na sebi, samosprejemanjem in odpuščanjem.

Kdor skrbi le zase, ni del celote in priložnosti Božjega posvečenja gredo drugam, v srca tistih, ki si želijo boljšo prihodnost za vse že danes in se ne ukvarjajo z nepotrebnimi zadevami.

Kdor skrbi le zase, ni vzor človeškega razvoja in se odmika od svoje idealne poti. Ko pa najdete skupne poti s svojimi bližnjimi, ste že v simbiozi s seboj in svojim notranjim mirom. Tako lahko začnete udejanjati tisto, kar si želite kot svoje notranje poslanstvo; svet delati boljši iz dneva v dan.

Najdite luč v sebi in ji sledite na vsakem koraku. Ta luč je vaš notranji mir nadgrajen z duhovnimi koraki ozaveščanja samega sebe kot Božje bitje. Božja luč sveti tako močno, da ne morete prezreti vsega, kar vam duhovni svet sporoča skozi vaše notranje zaznave in vsi občutki se bodo nadgrajevali v popolno celoto vaše notranje samopodobe, in vaša moč bo rasla z vsakim korakom ozaveščanja potrebnih sprememb, ki jih morate še narediti na sebi.

Ni dovolj posedanje na lovorikah, ko že prispevate svoj delček k popolnosti človeštva, saj delo na sebi se nikoli ne konča in vsak trenutek je priložnost v sebi uzreti še boljšo popolnost in svetiti kot še nikoli. Kajti, ko bodo drugi uzrli luč v vaši notranjosti, ki se projecira na vaše astralne, mentalne, kavzalne in ostale projekcije v vaši notranji najboljši možni samopodobi, začnete žareti tudi navzven.

To je znak, da ste izbrani za posebno nalogo, za uresničitev svojih želja skozi razvoj človeštva na višje nivoje zavedanja samega sebe. In tako vsakdo iz dneva v dan daje še večjo popolnost celoti, ki je popolna, ko se prepozna v svoji notranji samopodobi.

Kar ustvarjate na zunaj, je bilo najprej ustvarjeno navznoter, še prej pa na duhovnih nivojih, kjer se zrcali razvoj vaše duše v večplastnosti duhovnega sveta skozi notranjo preobrazbo človeštva. Popolni ste takrat, ko to popolnost uzrete kot celoto razvoja človeštva, tako na mikronivoju svojega bivanja, kot večplastnosti razvoja človeštva tako v fizični kot duhovni samopodobi.

Kdor ustvarja oz. soustvarja svetlo prihodnost človeštva, bo vedno znova nagrajen s še večjo podporo, zaščito, odpiranjem novih potencialov in darov, kakor tudi z večjo močjo, ko se prepoznate kot Božje bitje polno nenavadnih veščin in celote samorazvoja v svoji notranji luči.

Pisano po nareku Jezusa, Marije, Melchizedka, St. Germana, ob podpori Merlina, Mojzesa, Parvati, Bude, Kristusa, Krišne.

Sandi Dolinar, 13.30 do 14.11, 1.4. 2018